اگر عیسی مسیح، الآن از شما دوست عزیز بپرسد: “ایمانت کجاست”، به او چه جواب می‌دهی؟

image_pdfimage_print

آیا به آنچه که از تجارب گذشتۀ زندگی‌ات یاد گرفته‌ای، تکیه می‌کنی و روی تواناییهای خودت حساب می‌کنی؟ یا اطمینان داری که عیسی مسیح در قایق زندگی‌ات با تو هست و هیچ‌گاه تو را ترک نمی‌کند. اصلاً فرق نمی‌کند که تو کجا باشی و خطری که در کمین توست یا چالشی که با آن روبرو هستی، کوچک باشد یا بزرگ؛ اگر مسیح را در قلب و زندگی‌ات داشته باشی، او پیوسته با تو می‌ماند و تو را به ساحل نجات می‌رساند. کلام خدا در انجیل شریف، رساله به رومیان فصل هشتم، آیات ۳۸ و ۳۹ می‌فرماید: “زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانۀ خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده، محروم سازد.”

خواهر و برادر عزیز مسیحی که داری الآن این مطلب را می‌خوانی، لطفاً به‌خاطر داشته باش که طوفانهای زندگی می‌آیند. پس، خوب است قبل از اینکه امواج به داخل قایق زندگی‌ات برسند، به همان سؤالی که مسیح از شاگردانش پرسید و امروز نیز از تو می‌پرسد، جواب بدهی. “ایمان من کجاست؟” آیا شما به آموخته‌ها و تجربه‌ها و روشها و تواناییهای خود اتکاء می‌کنی؟ آیا روی پول و تحصیلاتت و مقامت و شاید دوستان و اقوامت حساب می‌کنی و معتقدی که آنها می‌توانند نجاتت بدهند و قایق زندگی‌ات را که در امواج پُرتلاطم گیر کرده، به مقصد برسانند؟ یا نه، شما یقین می‌دانی که عیسی مسیح در قایق زندگی‌ات هست و او نمی‌گذارد که هیچ‌وقت غرق بشود و قادر است طوفان را فرمان دهد و آرامش پدید بیاورد و قایق زندگی‌ات را به سلامت به ساحلِ امن برساند.

منبع: رادیو مژده