هفته مقدس

image_pdfimage_print

هفته مقدس بر همه شما عزیزان خجسته باد.

یکشنبه: نخل – مسیح به عنوان پادشاه وارد می شود.
دوشنبه: مسیح معبد را پاکسازی می کند.
سه شنبه: مسیح برای آخرین بار در معبد تعلیم می دهد.
چهار شنبه: یهودا اسخر یوطی خیانت می کند.
پنجشنبه مقدس: شام آخر . جسم و خون مسیح.
جمعه: قبل از عید پاک – مسیح بر روی صلیب میرود.
شنبه روشن : مسیح مقدسین را از هادس به بهشت میبرد.
یکشنبه معاد: مسیح از میان مردگان قیام کرد. ✝️❤