اى خداوند دل مرا جستجو کن

image_pdfimage_print

اى خداوند دل مرا جستجو کن و افکارم را بیازما و لطف کرده مرا کمک تا راههایم و ثمرۀ کارهایم بر وفق اراده تو باشد.

✨اى خداوند مرا از محبت خود نسبت به دیگران لبریز کن.

✨ای خداوند مرا وسیله بساز تا صلح و صفای تو را بر قرار سازم

✨اى روح القدس جارى ساز ثمرات و عطایایت را تا برایت نور و نمک باشم و بذر محبت بکارم در آنجا که نفرت هست،
بذر بخشش در آنجا که جراحت هست،
بذر ایمان در آنجا که شک هست،
بذر امید در آنجا که نا امیدی هست،
بذر نور در آنجا که تاریکیست،
بذر شادی در آنجا که اندوه هست.

✨ای پدر آسمانی باشد تا باعث تسلی شوم بیش از آنکه خواهان دریافت تسلی از دیگران باشم.
دیگران را درک کنم، بیش از آنکه بخواهم آنان مرا درک کنند.
محبت کنم بیش از آنکه انتظار محبت داشته باشم

✨زیرا که در دادن است که دریافت می کنی، در بخشیدن است که بخشیده می شوی و در مردن است که برای زندگی جاودان مولود می شویم
🙏در نام عیسی مسیح آمین 🙏

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →