ایمان به اینکه عیسی پسر خداست.

image_pdfimage_print

انجیل یوحنا فصل ۳

۱۶ زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

کیست آنکه بر دنیا غلبه یابد؟ جز آنکه ایمان دارد که عیسی پسر خداست.

کسی هم که به پسر خدا ایمان دارد حتما قبل آز آن به پدر آسمانی و روح القدس ایمان آورده ( تثلیث مقدس )

خداوند می فرماید من تاک هستم و شما شاخه های من .

حال همه ما از کاتولیک و ارتدوکس و پروستان شاخه هایی هستیم رشد کرده در بدن مسیح .

و نه تنها این که در هر کدام از این شاخه ها نیز شاخه های دیگر رشد کرده اند که با برداشت های خود از آیات خاصی شاخه هایی نو بوجود آورده اند :

کسانی هستند که با امور مذهبی مخالفند

و عده ایی دیگر سخت پایبند تشریفات مذهبی .

بعضی هنوز در مورد خوردن و نوشیدن فکر می کنند .

عدهایی فقط دعا می کنند و عده ایی خدمت و عمل را اصل می دانند

کسانی بدنبال مقام خود در مسیح هستند

و یک عده در شراکت با رنج های مسیح را

کسانی شنیدن ار روح خدا و رویا دیدن را توهم می دانند ، و ملاقات با مسیح را غیر ممکن

اما با همه اینها یک اصل برای نجات وجود دارد : ایمان به مسیح .

اما خوشا بحال آن شاخه ایی که به تاک اصلی وصل است

و اینان کسانی هستند که ایمانشان بر تمام آیات کتاب مقدس است .

عملشان بر اساس کتاب مقدس است نه بر پایه گفته های یک خادم و یک کلیسای خاص

به یاد داشته باشیم افتخار ما خداوندمان مسیح است نه کلیسایی که می رویم و خادمان آن.

.