«آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد.»(غلاطیان ۵: ۱)

image_pdfimage_print

زمانی بود که ما در بردگی گناه، شیطان، خرافات مذهبی و این دنیا به سرمی‌بریم؛ ما زیر یوغ شریعت قرار داشتیم اما اکنون خداوند عیسی مسیح ما را آزاد ساخته است. ما مسیحیان از قید شریعت آزاد شده و تحت فیض قرار گرفته‌ایم. ما نسبت به گناه مُرده و از آن پارساشمرده‌شده‌ایم. ما از قید شیطان رهایی یافته و در نبرد با او هستیم. ما بر این دنیا غلبه کرده و به سرعت از آن در حال عبور و خارج شدن هستیم. به ما مسیحیان آزادی داده شده تا خداوند را خدمت نموده و همچون دوستان -با محبتی مقدس- با او مشارکت داشته باشیم. بهای آزادی ما همانا حیات و مرگ خداوند ما مسیح عیسی بود. عاملی که آزادی ما را سبب شد؛ قدرت و کار روح‌القدس. علت اصلی و اولیه آن هم؛ مَحبت جاودانی خداوند پدرآسمانی ما. وسیله‌ای که از راه آن با آزادی خود آشنا شدیم؛ کتاب مقدس است. شیوه‌ای که آزادی در اختیار ما قرار گرفته؛ ایمان است و نه انجام اعمال نیکو و مذهبی. هدف غایی از آزادساختن ما این است که در تمام دوره حیات خود در پارسایی و قدوسیت خدای خود را خدمت نموده و در آخر با او تا به ابد جلال یابیم. فراموش نکنید که ما مسیحیان از قید گناه آزاد شده‌ایم تا زندگی مقدسی داشته باشیم. ما به آشنایی با خدای زنده و حقیقی درآمده‌ایم تا او را پذیرفته و شادمان باشیم. پس بگذارید تا «به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد٬ استوار باشیم.»

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید