مسیحیت دین نیست

image_pdfimage_print

عیسی مانند کسی که بخواهند خبر مهمی را افشا کند به میان مردم می رود و می گوید قرار است واقعه عظیمی رخ دهد . آن واقعه آغاز دین تازه ای نیست ، حرف نیست ، جر و بحث و مقایسه ادیان نیست و سیستم فکری نیست . مژده اتفاق تازه ایست که قرار است بیافتد ، صدور دستورات جدید نیست ، نشان دادن طرح عبادتی تازه ای نیست بلکه ابلاغ مژده بزرگی است . مسیح اقدام الهی است برای استقرار پادشاهی خدا ، در حقیقت اگر نظر از همه چیز برداشتیم و به او متوجه شدیم که همان توبه است و اگر به او و به روش او اعتماد کردیم که همان ایمان باشد ، پادشاهی او را در قلب خود پذیرفته ایم ، پیرو مسیح شدن تغییر دین نیست ، نام نویسی در حزب نیست ، رقابت با ادیان دیگر نیست ، بلکه پذیرفتن مژده پادشاهی او است در کل خلقت و در قلب و ذهن خود.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید