راه رسیدن به خدا

image_pdfimage_print

راه رسیدن به خداراههایی هستند که بنظر انسان راست می‌آیند اما عاقبت به مرگ منتهی می‌شوند” (امثال سلیمان ١۴: ١٢). عیسی مسیح در انجیل یوحنا ١۴: ۶ می‌فرماید: “من راه و راستی و حیات هستم، هیچکس جز بوسیله من نزد پدر نمی‌آید.” سه نوع عکس‌العمل در مورد این ادعای مسیح در مردمی که اقرار می‌کنند به خدا ایمان دارند دیده می‌شود:اول- مسیحیان اسمی، بطور سطحی این ادعای مسیح را باور کرده و در نتیجه به کلیسا و یا جماعتی ملحق می‌شوند و بدون توجه به این حقیقت انجیل که: وقتی یک نفر از آن مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود و زندگی کاملاً تازه‌ای را آغاز می‌کند، خود را مسیحی دانسته و زندگی دنیوی خود را ادامه داده و با زندگی و رفتار غیرمسیحی خود، موجب بدنامی مسیحیان واقعی می‌شوند.دوم- مسیحیان حقیقی، نه تنها این ادعای مسیح را قبول دارند، بلکه با هدایت روح خدا مسیح زنده را پیروی نموده و بوسیله اعتماد به مسیح و اطاعت از او، روز به روز در روحانیت رشد کرده بیشتر و بیشتر شبیه مسیح می‌شوند تا روزی برسد که براساس انجیل: “او را چنانکه هست ببینند.”سوم- مذهبیون، یعنی آنانیکه فکر می‌کنند بوسیله انجام مراسم و تشریفات مذهبی و کارهای نیک می‌توانند به خدا برسند، این ادعای مسیح را رد کرده و می‌پرسند: چطور ممکن است که مسیح تنها راه رسیدن به خدا باشد؟ برای پاسخ به این سؤال مهم و حیاتی، باید به کتاب مقدس که کلام خدا است مراجعه نمائیم. در این کتاب دلایل زیادی برای اثبات این ادعای مسیح یافت می‌شود که در این مقاله به ارائه سه دلیل عمده اکتفاء می‌نمائیم:١- تنها عیسی مسیح است که از روح خدا، بوسیله مریم باکره به دنیا آمد (متی ١: ١٨)، به این جهت انجیل او را فروغ جلال خدا و پسر یگانه خدا می‌خواند. بنابراین تنها عیسی مسیح است که می‌تواند خدا را همانگونه که هست به ما بشناساند و چقدر مهم و ضروری است که برای رسیدن به خدا، ابتدا او را بشناسیم و با محبت بیدریغ الهی که در عیسی مسیح بر دنیا مکشوف گردید آشنا شویم. لازم به توضیح است که لقب پسر خدا، هرگز به معنای جسمانی نیامده زیرا “خدا روح است”، بلکه این لقب عیسی مسیح، جنبه روحانی دارد و نشان دهنده شباهت او در ذات و ماهیت با خدا می‌باشد. این شباهت به حدی است که انجیل، عیسی را کلمه خدا و کلام حیات، معرفی می‌کند که جسم گردید و در میان ما زندگی کرد. خدای نادیدنی اراده فرمود که کلمه خود را جسم بخشد تا ما خدا را بشنویم و ببینیم و لمس کنیم. رسولان مسیح در انجیل این حقیقت را فاش می‌سازند و چنین شهادت می‌دهند: “ما در باره کلام حیات به شما می‌نویسیم- کلامی که از ازل بود و ما آنرا شنیده و با چشمان خود دیده‌ایم- آری، ما آنرا دیده‌ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم . . .” (رساله اول یوحنا ١: ١ و ٢).٢- تنها عیسی مسیح است که کاملاً بی‌گناه بود (دوم قرنتیان ۵: ٢١)، بنابراین تنها او می‌تواند راه رسیدن انسان گناهکار، به خدای پاک و مقدس باشد. سئوال می‌شود: چرا انسان، گناهکار و مسیح، بی‌گناه است؟ پاسخ اینستکه: هر کسی که از پدر و مادر جسمانی بدنیا می‌آید ذاتی گناه‌آلود دارد که از آدم و حوا به ارث برده است. علاوه بر این، خودش هم در فکر و سخن و عمل گناه می‌کند. ولی مسیح چون از خدا، بدون پدر جسمانی بدنیا آمد، ذات گناه‌آلود نداشت و هرگز هم گناهی از او سر نزد. سئوال دیگر اینست که: چگونه مسیح بی‌گناه، ما را به خدا می‌رساند؟ در پاسخ بایستی بگوئیم: خدا مزد گناه را موت یا مرگ روحانی تعیین فرموده است که معنایش جدائی از خدا می‌باشد. بنابراین همه انسانها محکوم به مرگ روحانی هستند. ولی خدای نیکو و مهربان، که وضعیت انسان را می‌دانست، دلش بحال انسان که او را از لحاظ روحانی به شباهت خود آفرید، بسوخت و عیسی مسیح، تنها بی‌گناهی را که می‌توانست بجای انسانهای گناهکار، مزد گناه را با مرگ خود بر صلیب بپردازد به جهان فرستاد تا انسان بتواند با ایمان با این راه رسیدن به خدا، از مرگ روحانی نجات یابد و به زندگی جاودانی قدم گذارد و البته چون تنها عیسی مسیح است که الوهیت و ذات الهی دارد، تنها او می‌توانست بجای همه انسانها جان فدا سازد.٣- تنها عیسی مسیح است که زنده و با خدا بر تخت نشسته است (مکاشفه ٣: ٢١)، بنابر این تنها او می‌تواند شفیع و واسطه در میان خدا و انسان باشد. در انجیل می‌خوانیم که عیسی مسیح سه روز پس از مرگ، از مردگان برخاست و بعد از ۴٠ روز که خود را بر شاگردانش ظاهر می‌کرد به آسمان بالا برده شد، پس تنها اوست که می‌تواند ما را به خدا برساند. چرا؟ چون برای اینکه انسان مقبول درگاه خدا شود، لازم است که نجات دهنده و شفیعی زنده در حضور خدا در آسمان داشته باشد. و خدا را شکر که برطبق انجیل شریف: “او (عیسی مسیح) قادر است همه کسانی را که بوسیله او به حضور خدا می‌آیند کاملاً و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می‌کند” (عبرانیان ٧: ٢۵).اکنون باید پرسید که: چگونه انسان با این روح و جسم ناپاکی که دارد می‌تواند به خدایی که کاملاً پاک و مقدس است برسد؟ مگر چنین نیست که تاریکی گناه نمی‌تواند در مقابل روشنایی پاکی بایستد و سیاه و سفید هرگز بهم نمی‌رسند. برای پاسخ به این سؤال مهم، باز باید به کتاب مقدس مراجعه کنیم و توجه داشته باشیم که چون عیسی مسیح، مظهر و آشکار کننده خدا، وسیله آمرزش و برطرف شدن گناه انسان را با خون ریخته شده و مرگ خود بر صلیب فراهم نموده است و پس از مرگ از مردگان قیام نموده و زنده است، خدا به همه کسانی که به او ایمان می‌آورند نجات از اسارت و نتایج شوم گناه را می‌بخشد و به آنان تولد روحانی عطا می‌نماید. در اول پطرس ١: ٣ می‌خوانیم: “خدا . . . به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است،” این حقیقتی است که نمی‌شود انکار کرد زیرا وقتی که از گناه توبه می‌نمائیم و از راه ایمان، مسیح را بعنوان منجی و خداوند خود دریافت می‌کنیم و به درون قلب و زندگی خود خوش‌آمد می‌گوئیم، خدا ما را روحاً از نو می‌آفریند تا بتوانیم با خدای پاک و قدوس مشارکت روحانی داشته باشیم. .خواننده گرامی: تمام پیامبران آمدند و بشر را از عواقب وخیم گناه که خود انسان مسئول آن می‌باشد آگاه ساختند، ولی برای علاج آن اقدامی نکردند و وفات یافتند. تنها عیسی مسیح است که آمد و نه تنها انسان را از عواقب وخیم گناه آگاه ساخت بلکه جان خود را نیز در راه نجات انسانها از این عواقب که در نهایت هلاکت ابدی است، فدا ساخت و پس از مرگ، جسماً و روحاً زنده شد و به پیروان خود اطمینان بخشید که: تا پایان عالم همراه آنان خواهد بود، و ابدیت را نیز با او سپری خواهند ساخت.این است خبر خوش نجات و راه رسیدن به خدا: عیسی مسیح از روح خدا، بوسیله مریم باکره بدنیا آمد و بخاطر آمرزش گناهان انسان بر روی صلیب جان سپرد و در روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود نمود تا به آنانی که به او ایمان می‌آورند زندگی جدید و جاوید عطا فرماید. آیا از این راه، راهی بهتر و مطمئن‌تر برای رسیدن به خدا وجود دارد؟ خدا را شکر که این راه، از خدا شروع شده و به خدا نیز ختم می‌گردد و خوبست که شما حق جوی عزیز و گرامی نیز بوسیله ایمان و اعتماد قلبی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان، نجات و حیات جاوید بیابید.خلاصه:عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خدا می‌باشد، زیرا:١- تنها او در ذات و ماهیت همانند خدا است، بنابراین او می‌تواند خدا را به ما بشناساند.٢- تنها او کاملاً پاک و بی‌گناه است، بنابراین او می‌توانست بجای همگی ما مزد گناه ما رابپردازد و مانع اصلی را برای رسیدن ما به خدا برطرف سازد.٣- تنها او زنده و با خدا بر تخت نشسته است، بنابراین او می‌تواند در حضور خدا برای ماشفاعت و وساطت نماید.

۸۲Atoosa Rezazadeh, Hodjat Daniari and 80 others10 Comments1 ShareLikeCommentShare