مبناء شناختن دعا

image_pdfimage_print

ملکوت خدا فقط توسط کسانى بِنَا مى شود که علامت پادشاه آسمانى در زندگى آنها دیده مى شود یعنى همان علامت که بر اثر ماندن در حضور خدا به وجود مى آید.چرا؟کشف این حقیقت دید مرا کاملاً عوض کرد. من یاد گرفتم که منتظر خدا باشم تا او را بشناسم و از تلاش سخت خود براى تقلید از تجربه دیگران دست بکشم. در خدا آرام گرفتم و منتظر او ماندم. به این ترتیب دعاى من قلمرو تلاش هاى بشری را ترک کرد و وارد قلمرو فهم روحانى شد. اول تسالونیکیان ۱:۱۰٫درک ما چگونه باشد؟اگر کلام خدا را کم بخوانیم و کم دعا کنیم در این صورت زندگى روحانى ما با مرگ مواجه خواهد شد. اگر کلام خدا را زیاد بخوانیم ولی کم دعا کنیم در این صورت از نظر روحانى بیمار خواهیم بود و اگر زیاد دعا کنیم ولی کلام خدا را کم بخوانیم حیات روحانى بیشترى خواهیم داشت ولی این حیات بى ثبات خواهد بود. در صورتى که اگر هر روز به خوبی کلام خدا را بخوانیم و دعا نماییم از نظر روحانى سالم و پر از قدرت خواهیم بود.و حال چه باید کرد؟لازم است وقتى به حضور خدا مى آییم در دست ما کتابمقدس باشد و در قلب (( حمد )) خدا. وقتى در سکوت منتظر خداوند مى مانیم در آسمان گشوده خواهد شد. دعا قدرت دارد که روح انسان را عمیقاً لمس کند و مثل أبدیت نمى تواند توسط زمان محدود شود. دعا در تاریخ ، به عقب باز مى گردد و ایمان ابراهیم،إسحاق و یعقوب را با خود به زمان حال مى آورد و از طرفى بر روى نسل هاى آینده تأثیر مى گذارد.در خاتمه عزیزانم::دعا غم و اندوه را به پیروزی تبدیل مى کند.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید