ای پدر من …..

ای پدر من تا وقتی تو‌را دارم هیچ‌جای این تقدیر سر خم نمی‌کنم…من تا وقتی تورا دارم از هیچ نشدنی‌ای نمی‌ترسم… من تا وقتی تورا دارم برایم مهم نیست کی چی میگه…همین که جلو تو آبرودار باشم کافیه… من تا وقتی تورا دارم خسته نمی‌شوم، کم نمی‌یارم…تا وقتی دستم‌رو می‌گیری و پشت‌و پناهمی برام فرقی نمی‌کنه چه مشکلات و سختی‌هایی پیش‌رو دارم…من فقط باید همیشه تمام تلاشمو بکنم و باقی رو بسپرم دست تو… 🙏🙏🌹مسیح جان سپاسگزارم 🙏