چرا عیسی مسیح پسر خدا و یگانه پسر خداست؟

image_pdfimage_print

چرا واژه “پسر خدا” و “پسر انسان” در کتاب مقدس هم از زبان عیسی مسیح در توصیف خویش و هم از زبان شاگردانش در انجیل “مژده خوب و یا خبر خوش” بار ها ذکر شده است. آیا به گفته عده ای علت اشتباه در ترجمه می باشد؟ آیا این یک عمل عمدی از سوی شاگردانش و سپس سایر مسیحیان به قصد اینکه او را خدا جلوه دهند می باشد؟ و یا بدلیل ناآگاهی عزیزانی که نه تنها با عیسی مسیح آشنا نمی باشند بلکه دوستی با مسیحیت و پیام مسیح نیز ندارند؟
کتاب مقدس شامل ۶۶ کتاب می باشد که بوسیله ۴۰ نفر در طول ۱۶۰۰ سال نوشته شده است. اگر چه بسیاری از نویسندگان کتاب مقدس در یک محل نبودند ، یکدیگر را نمی شناختند و حتی در قرنهای مختلف زندگی می کردند با این وجود در نوشته های آنها در این ۶۶ کتاب تناقضی وجود ندارد. این نوشته ها پراکنده نمی باشد بلکه هر کتاب مانند بخشی از یک تابلو می باشد که وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرد صحنه ای را با یک پیغام واحد و زیبا ترسیم می نماید. این پیغام داستان عاشقانه خالق این جهان است که مخلوق خود را به شدت دوست می دارد و مشتاق رابطۀ نزدیک و ممتد با او می باشد. در این داستان ، انسان گناهکار از خدای پر محبت جدا شده و در درد و رنج و مرگ و نابودی قرار میگیرد. اما خدا برای نجات انسان محبوبش دست به کار شده و با جانفشانی او را به پیش خود بر می گرداند
کتاب مقدس کتابی منحصر به فرد بوده و از جانب خدا الهام شده است. به همین دلیل کتب مختلف آن همگی یک داستان را تعریف می کنند. در واقع نویسندۀ تمام این کتب روح القدس است که از طریق انسانها و با استفاده از شخصیتهای آنها این کتاب, داستان و حقایق روحانی در مورد خدا را در غالب کلمات آورده است . ( دوم پطرس ۱ : ۲۱ ، دوم تیموتاووس ۳ : ۱۶ )
کتب عهد عتیق شامل ۳۹ کتاب و عهد جدید ۲۷ کتاب می باشد . کلمه « عهد » نه به معنی دوره بلکه به معنی « پیمان » می باشد. «عهد» همواره بین دو طرف بسته می شود که هر کدام از طرفین تعهد می کنند مسئولیتهایی را به عهده گرفته و به انجام برسانند. کتب عهد عتیق که از کتاب پیدایش تا کتاب ملاکی می باشند شامل ۳۲۰ پیشگوئی از آمدن خدای پدر مهربان به زمین برای نجات فرزندانش تا با پرداخت مزد گناهانشان بر صلیب بازگشت آنان را به ملکوت عملی سازد.
زبان تمامی ۳۹ کتاب در عهد عتیق, عبری و زبان تمامی ۲۷ کتاب در عهد جدید یونانی می باشند. و درک هر چه بیشتر مفهوم واقعی و درست هر لغت و کلمه در هر دو عهد نیاز به آموختن هر دو زبان دارد.
در پاسخ به نخستین پرسش که آیا در ترجمه اشتباهاتی پدید آمده است خوشبختانه چون نسخه های بسیاری از یکایک کتب و رساله های موجود در کتاب مقدس به زبانهای متفاوت از سال ۴۵ میلادی یعنی از ۱۰ سال پس از مصلوب شدن عیسی مسیح تا به امروز در دانشگاه ها, کتابخانه ها, مراکز تحقیقاتی و مذهبی و غیره در سراسر دنیا موجود می باشند عمل مقایسه برای پی بردن به صحت کتاب مقدس بسیار آسان و عملی است. و در نتیجه ما با اطمینان می توانیم اعلام کنیم که کپی ها و ترجمه ها برابر با نسخه های اصلی میباشند .🙏✝️❤️