پیغام خدا

اینست پیغامی که خدا به ما داده است تا به شما اعلام نماییم: خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد.اول یوحنا ۵٫۱

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.Amen
1 John 1:5🙏🙏

May be a closeup of Mona Jafarabadi, hair and outerwear