کسی که تا آخر محکم بایستد نجات خواهد یافت.

image_pdfimage_print

فقط در طوفان قادر به درک قدرت خداوند در نجات خود هستید. در طوفان است که شما عیسی را صدا می کنید و اعتماد شما بیشتر می شود. خداوند ابتدا داوود را برای نبرد با شیر و خرس آماده کرد ، سپس او را به جنگ با جالوت فرستاد. اگر به سرعت جواب دعای خود را از عیسی دریافت نکردید ، به این معنی نیست که او دعای شما را جواب نداد ، به این معنی نیست که او درخواست شما را رد کرد ، خدا می خواهد شما را به یک شخصیت ماندگار تبدیل کند. عیسی گفت ، “اما کسی که تا آخر محکم بایستد نجات خواهد یافت.” متی ۲۴:۱۳

۱۲Eleanor Italiaie, Zahra Esmaeili and 10 others3 Comments1 ShareLikeCommentShare