شام آخر

image_pdfimage_print

عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری ، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود : ” بگیرید ، این است بدن من “سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن نوشیدند و بدیشان گفت : ” این است خون من که بخاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود” (مرقس : ۱۴ : ۲۲_۲۴ ) 🙏✝️❤

عیسی بعد از شام با آگاهی از اینکه قرار است نزدیکترین شاگردش او را تسلیم دشمن کند ، خرقه عدالت خود را بر زمین گذاشت و با فروتنی حوله ای به کمر بست و در تشتی آب شروع به شستن پای شاگردان خود کرد و سپس با حوله ای که به کمر داشت آنها را خشک کرد .او با حوله ای، به رسم فیض بی حد و وصف خداوند، پاهای آنها را از چرک و کثافت این دنیا خشک کرد و به آنها فرمود؛ اگر، من که استاد شما هستم پاهای شما را شستم شما هم با دیگران اینچنین کنید.و براستی خوش بحال ما اگر به دستور او عمل کنیم و فروتنانه دیگران را خدمت کرده و در رساندن پیغام انجیل وفادارانه عمل کنیم و در هر کار بیهوده هم قدم نشده و پاهای خود را پاک نگه داریم!!

May be an image of 2 people and text