جمعه صلیب مبارک

image_pdfimage_print

که قربانی عیسای مسیح” ریشه هر گناه و تاریکی را از قلب جهان بر کندروزی جهان خواهد دید آن را و روزیهر زانویی خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی خداوند نجات دهنده هستخداوند تبدیل قلبها از ظلمت به نورعیدپاک مبارک دوستان ❤🙏

May be an image of text