سرود پرستشی ﭘﺪﺭ ﺗﻮ ﺭا ﺑﺨﺸﻴﺪ

image_pdfimage_print

پدر تو را بخشید به جهان

تولد یافتی در قلبمان

بر خود گرفتی جسم انسان  

  عیسی تو گشتی چون مردمان

خواهم تنها تو را بسرایم … 

  با کلامت زندگی نمایم

درمحبت تو پایدار مانم  

  تنها با تو ای عیسی

خواهم تنها تو را بسرایم … 

  با کلامت زندگی نمایم

درمحبت تو پایدار مانم  

  با تو ای عیسی

رنج و درد کشیدی بهر من

تحقیر گشتی تو از بهر من

مصلوب گشتی تو از بهر من

خون پاکت ریختی بهر من

خواهم تنها تو را بسرایم

با کلامت زندگی نمایم …

درمحبت تو پایدار مانم  

  تنها با تو ای عیسی

خواهم تنها تو را بسرایم

با کلامت زندگی نمایم …

درمحبت تو پایدار مانم  

  با تو ای عیسی

ترک کنم دنیا را بهر تو

زندگی نمایم بهر تو

سرودی نو خوانم بهر تو

جلال آورم من بهر تو

خواهم تنها تو را بسرایم

با کلامت زندگی نمایم …

درمحبت تو پایدار مانم  

  تنها با تو ای عیسی

خواهم تنها تو را بسرایم

با کلامت زندگی نمایم …

درمحبت تو پایدار مانم  

  با تو ای عیسی

 

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید