سرود پرستشی عشقی تازه در قلبم

image_pdfimage_print

عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن، خداوند،تا تو را دائما، در کنارم ببینم!

عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن، خداوند،تا تو را دائما، در کنارم ببینم!

شوقی تازه، وجدی جدید، آواز تو، حیاتی نو؛

روحی تازه، قلبی جدید، قوت تو، خدمتی نو!

عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن خداوند،تا تو را دائما، در کنارم ببینم! 

عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن خداوند،تا تو را دائما، در کنارم ببینم! 

عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن خداوند،تا تو را دائما، در کنارم ببینم!

عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن خداوند،تا تو را دائما، در کنارم ببینم!

 مسحی تازه، سری جدید، از گنج تو، رویایی نو؛

لمسی تازه، مهری جدید، از دست تو، عطایی نو!

عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن خداوند،تا تو را دائما، در کنارم ببینم!

عشقی تازه در قلبم، ایجاد کن خداوند،تا تو را دائما، در کنارم ببینم!

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →

One Comment on “سرود پرستشی عشقی تازه در قلبم”

  1. ۱ برای‌ خداوند سرود تازه‌ بسرایید زیرا کارهای‌ عجیب‌ کرده‌ است‌. دست‌ راست‌ و بازوی‌ قدّوس‌ او، او را مظّفر ساخته‌ است‌. ۲ خداوند نجات‌ خود را اعلام‌ نموده‌، و عدالتش‌ را به‌ نظر امّت‌ها مکشوف‌ کرده‌ است‌. ۳ رحمت‌ و امانت‌ خود را با خاندان‌ اسرائیل‌ به‌ یاد آورد. همه‌ اقصای‌ زمین‌ نجات‌ خدای‌ ما را دیده‌اند. ۴ ای‌ تمامی‌ زمین‌، خداوند را آواز شادمانی‌ دهید. بانگ‌ زنید و ترنّم‌ نمایید و بسرایید. ۵ خداوند را با بربط‌ بسرایید! با بربط‌ و با آواز نغمات‌! ۶ با کَرِنّاها و آواز سرنا! به‌ حضور یهوه‌پادشاه‌ آواز شادمانی‌ دهید! ۷ دریا و پری‌ آن‌ بخروشد! ربع‌ مسکون‌ و ساکنان‌ آن‌! ۸ نهرها دستک‌ بزنند! و کوهها با هم‌ ترنّم‌ نمایند. ۹ به‌ حضور خداوند زیرا به‌ داوری‌ جهان‌ می‌آید. ربع‌ مسکون‌ را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد کرد و قومها را به‌ راستی‌.

    مزمور ۹۸