درباره ایمان مسیحی، چه باید بدانیم:

image_pdfimage_print

مسیحیان اعتقاد به یک خدای واحد، زنده و قادر مطلق دارند که آفریننده آنها است. او کهکشان‌ها و انسان‌ها را به شباهت خود آفریده است. چون خداوند خواستار یک رابطه محبت آمیز با ماست، او انسان را موجودی با اختیار آزاد آفرید.

این اختیار آزاد سبب می‌‌شود که ما اغلب برای هدفی‌که برایش آفریده شده ایم زندگی‌نکنیم و ضد قوانین خدا تصمیم گیری کنیم. اسم این، «گناه» است. گناه بین انسان و خدا قرار می‌‌گیرد و رابطه را خراب می‌‌کند.

راه نجات از جدایی از خدا

 

برای اینکه انسانها دوباره به یک رابطه با خدا وارد شوند، عیسی مسیح بهای آشتی را پرداخت کرد. نشانه این کار، صلیب است. در ضمن، مسیحیان صلیب را نمی‌‌پرستند، صلیب تنها سمبلی‌از بخشش خدا است.

صلیب همچنین سمبلی‌از بخشش خدا و محبت او نسبت به ماست. توسط عیسی مسیح مصلوب، کسی‌که قربانی برای خدمت آشتی‌فراهم آورد، متوجه می‌‌شویم که خدا ما را دوست دارد، و می‌‌خواهد با ما رابطه داشته باشد.

اطمینان از آینده‌ای در حضور خدا

۱۴۵۸

مسیحی‌ بودن به این معنی‌ است که به این امکان آشتی‌ با خدا ایمان داشته باشیم؛ آن را در بر گیریم و گناهانمان را اقرار کنیم و از آنها پشیمان باشیم. این ایمان، منجر به یک احساس اطمینان می‌‌شود. اطمینان به اینکه نجات یافته ایم و در حضور خدا تا ابد زندگی‌خواهیم کرد.

به همین خاطر ما مسیحیان از روز داوری اصلا ترسی‌نداریم. می‌‌دانیم که نجات یافته ایم و بعد از مرگ به بهشت می‌‌رویم.

عده‌های خداوند در کتاب مقدسِ مسیحیان، ثمرات خیلی‌ ویژه‌ای هستند که توسط ایمان حاصل می‌‌شوند. کسی‌ که چیزی را به عنوان هدیه دریافت می‌‌کند، آن را هیچ موقع پس نمی‌‌دهد. پایه ایمان مسیحی‌، کتاب مقدس است. به این جهت کتابِ مقدسی است که از طریق آن، تجربه می‌‌کنیم که خداوند کیست.

معتقدیم که کتاب مقدس، الهام و وحی خدا است و یک تصویر واحد را برایمان مجسم می‌‌کند. کتاب مقدس، در مسایل مربوط به ایمان و شیوه زندگی‌، بالاترین اقتدار و اهمیت را دارد. ما معتقدیم که کلام خدا را نمی‌‌توان تحریف کرد.

یک خدای واحد

مسیحیان تنها به یک خدای واحد ایمان دارند. خداوند دارای ویژگی‌‌های زیادی است – او قادر مطلق است، پدر و محبت است.

در ضمن: برخی‌ فکر می‌‌کنند که مسیحیان به ۳ خدا اعتقاد دارند. ولی‌ این فکرِ اشتباه است: ما به یک خدای یکتا اعتقاد داریم، که خود را در ۳ شخصیت آشکار ساخته است. به عنوان پدر، پسر، و روح‌القدس. این تثلیث را‌می توان به یک تاس تشبیه کرد- با اینکه ۶ رو (وجه) دارد، ولی‌ یکی‌ است. مریم [مادر عیسی مسیح]، جزئی از تثلیث نیست، و در تولدِ مسیح، خدا هیچ رابطه جسمانی‌ با او نداشته است.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید