انجیل – کتاب مقدس

image_pdfimage_print
 1. پیدایش
 2. خروج
 3. لاویان
 4. اعداد
 5. تثنیه
 6. یوشع
 7. داوران
 8. روت
 9. اول سموئیل
 10. دوم سموئیل
 11. اول پادشاهان
 12. دوم پادشاهان
 13. اول تواریخ
 14. دوم تواریخ
 15. عزرا
 16. نحمیا
 17. استر
 18. ایوب
 19. مزامیر
 20. امثال
 21. جامعه
 22. غزل غزلها
 23. اشعیا
 24. ارمیا
 25. سوگنامه
 26. حزقیال
 27. دانیال
 28. هوشع
 29. یوئیل
 30. عاموس
 31. عوبدیا
 32. یونس
 33. میکا
 34. ناحوم
 35. حبقوق
 36. صفنیا
 37. حجای
 38. زکریا
 39. ملاکی
 40. متی
 41. مرقس
 42. لوقا
 43. یوحنا
 44. کارهای رسولان
 45. رومیان
 46. اول قرنتیان
 47. دوم قرنتیان
 48. غلاطیان
 49. افسسیان
 50. فیلیپیان
 51. کولسیان
 52. اول تسالونیکیان
 53. دوم تسالونیکیان
 54. اول تیموتاوس
 55. دوم تیموتاوس
 56. تیطس
 57. فلیمون
 58. عبرانیان
 59. یعقوب
 60. اول پطرس
 61. دوم پطرس
 62. اول یوحنا
 63. دوم یوحنا
 64. سوم یوحنا
 65. یهودا
 66. مکاشفه یوحنا

 

بیشتر بخوانید :

اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →

دیدگاهتان را بنویسید