درباره دعا کردن

image_pdfimage_print
درباره دعا کردن
درباره دعا کردن

و چون‌ عبادت‌ کنی‌، مانند ریاکاران‌ مباش‌ زیرا خوش‌ دارند که‌ در کنایس‌ و گوشه‌های‌ کوچه‌ها ایستاده‌، نماز گذارند تا مردم‌ ایشان‌ را ببینند. هرآینه‌ به‌ شما می‌گویم‌ اجر خود را تحصیل‌ نموده‌اند. ۶ لیکن‌ تو چون‌ عبادت‌ کنی‌، به‌ حجره‌ خود داخل‌ شو و در را بسته‌، پدر خود را که‌ در نهان‌ است‌ عبادت‌ نما؛ و پدر نهان‌بینِ تو، تورا آشکارا جزا خواهد داد. ۷ و چون‌ عبادت‌ کنید، مانند امت‌ها تکرار باطل‌ مکنید زیرا ایشان‌ گمان‌ می‌برند که‌ به‌سبب‌ زیاد گفتن‌ مستجاب‌ می‌شوند. ۸ پس‌ مثل‌ ایشان‌ مباشید زیرا که‌ پدر شما حاجات‌ شما را می‌داند پیش‌ از آنکه‌ از او سؤال‌ کنید. « ۹ پس‌ شما به‌ اینطور دعا کنید: “ای‌ پدر ما که‌ در آسمانی‌، نام‌ تو مقدّس‌ باد. ۱۰ ملکوت‌ تو بیایـد. اراده‌ تو چنانکه‌ در آسمان‌ است‌، بر زمین‌ نیز کرده‌ شود. ۱۱ نان‌ کفاف‌ ما را امروز به‌ ما بده‌. ۱۲ و قرض‌های‌ ما را ببخش‌ چنانکه‌ ما نیز قرضداران‌ خود را می‌بخشیم‌. ۱۳ و ما را در آزمایش‌ میاور، بلکه‌ از شریر ما را رهایی‌ ده‌. زیرا ملکوت‌ و قوّت‌ و جلال‌ تا ابدالا´باد از آن‌ تو است‌، آمین‌.” ۱۴ «زیرا هرگاه‌ تقصیرات‌ مردم‌ را بدیشان‌ بیامرزید، پدر آسمانی‌ شما، شما را نیز خواهد آمرزید.

بیشتر بخوانید :

اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

About محمد حسین حیدری - mohammad hossein heidari

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by محمد حسین حیدری - mohammad hossein heidari →

دیدگاهتان را بنویسید