سئوال مسیحیان: چرا خدا در قرآن از ضمیر جمع “ما” استفاده می کند؟

image_pdfimage_print

اغلب اوقات غیرمسیحیان می پرسند”اگر خدا واحد است، چرا مسیحیان به پدر، پسر و روح القدس به عنوان خدا اعتقاد دارند؟” مسیحیان نیز پرسش مشابهی دارند:” طبق شهادت قرآن، خدا واحد است. اما چرا خدا در قرآن ضمیر جمع را به کار می برد و از واژه “ما” استفاده می کند؟

یک. در قرآن و کتاب مقدس خدا واحد است. به گفته کارشناسان، واحد بودن به معنای آن است که بت ها و خدایان زیادی وجود دارند، اما فقط یک خدا حقیقی است.

دو. در قرآن و کتاب مقدس خدا از ضمیر جمع استفاده می کند:” انسان را شبیه ما بسازیم” (پیدایش فصل ۱ آیه ۲۶). تقریبا در هر سوره از قرآن، ضمیر جمع برای خدا استفاده شده است:” هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن مىدهیم و هر که پاداش آن سراى را بخواهد از آن به او مىدهیم و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد” (آل عمران آیه ۱۴۵)

سه. برخی معتقدند که در دوران باستان، پادشاهان و سلاطین در صحبت از خودشان، ضمیر جمع را به کار می بردند. اما طبق نظر کارشناسان مسلمان، اسلام مخالف حکومت های پادشاهی است و خدا هرگز از روش و رسوم پادشاهان استفاده نمی کند.

چهار. بعضی بر این باورند که به کار بردن ضمیر جمع به آن علت است که خدا با کمک و یاری فرشتگان و پیامبران، اهدافش را اجرا می کند. این نکته نیز مورد تایید قرآن نیست، زیرا خدا به همکار و مشاور نیاز ندارد. او قادرمطلق است.

پنج. در پیام به مریم، چرا ابتدا خدا ضمیر مفرد را استفاده می کند و می گوید: “من”. سپس ضمیر جمع را به کار می برد؟ (سوره مریم آیه ۲۱). این در حالی است که خدا به همکار و مشاور نیاز ندارد. آیا اشاره این آیه به کثرت در وحدت نیست؟ همان روح عامل تولد مسیح بود.
متفکران مسلمان معتقدند که انسان به علت محدودیت، قادر به شناخت خدا نیست. غزالی در مقدمه کتابش می گوید:”هیچکس نمی تواند خدا را بشناسد. خدا فقط خودش را می شناسد”.
در کتاب معارف اسلامی که در دانشگاه های ایران تدریس می شود، ذکر شده (بخش “شناخت ذات و صفات خدا“): یکی از مبانی خداشناسی اسلامی آن است که شناخت ذات الهی برای هیچ موجود دیگری از جمله انسان ممکن نیست”.
الفروغی (استاد مسلمان اسلام شناسی) در کتابش “اسلام” می گوید که خدا خودش را به هیچکس مکشوف نمی کند. متفکر و کارشناس دیگر مسلمان، شبیر اختر نام دارد کتابی نوشته به نام “ایمانی برای تمام فصل ها”. او در کتابش می نویسد:” قرآن بر خلاف کتاب مقدس هیچگاه از ذات خدا سخن نمی گوید. فقط توصیف های مبنی بر صفات را می توان به خدا نسبت داد، که آن هم محدود است در اراده خدا با انسان. جزئیات شخصیت خدا، اسرار است”.

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →