آیه قوت امروز دوشنبه ۳۰ مه ۲۰۱۶ برابر با ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

یوحنا باب ۳ ← ۱۸

«هرکس به او ایمان بیاورد محکوم نمی‌شود امّا کسی‌که به او ایمان نیاورد در محکومیّت باقی می‌ماند، زیرا به اسم پسر یگانهٔ خدا ایمان نیاورده است.