آلمان:۴۰ هزار پناهجوی مسیحی در مراکز نگهداری توسط مسلمانان آزار و اذیت شده اند!

آلمان:۴۰ هزار پناهجوی مسیحی در مراکز نگهداری توسط مسلمانان آزار و اذیت شده اند!
آلمان:۴۰ هزار پناهجوی مسیحی در مراکز نگهداری توسط مسلمانان آزار و اذیت شده اند!

در یک تحقیق جدید گفته شده است  که هزاران تن از مسیحیان در مراکز  نگهداری از پناهجویان در آلمان از سوی  مسلمانان افراطی مورد حمله و آزار و اذیت قرار گرفته اند!

سازمان های مختلف حقوق بشری دولت آلمان را مطلع کرده و  در رابطه با شرایط سخت زندگی پناهجویان مسیحی هشدار داده اند.

 وبسایت خبری آلمانی فرانکفورتر در گزارشی به نقل از یک سازمان حقوق بشری گفته است به طور خاص  ۲۳۱ مورد آزار و اذیت پناهجویان مسیحی توسط پناهجویان مسلمان و مامورین امنیتی مسلمان شاغل در  اردوگاه های پناهجویی به آنها گزارش شده است.

با اینحال ولکر بومن سخنگوی سازمان Action for Persecuted Christians می گوید که این تعداد به مراتب بیشتر از ۲۳۱  پناهجو است و  ادعا کرده که با توجه به تحقیقات آنان  ۴۰ هزار مسیحی به خاطر ایمان خود در آلمان تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند.

مارکوس سوار، یک از اعضای سازمان Open Doors (درهای باز) حقوق بشری  حمایت از مسیحیان تحت آزار و اذیت در گفتگو با فرانکفورتر  این وضعیت اسفناک را به “نوک کوه یخ” تشبیه کرده است است و خواستار اقدام بیشتر برای رسیدگی به این مشکل جدی شده است.

در  گزارش سازمان درهای باز آمده است در تحقیقات به عمل آمده اکثر این مسیحیان  از عراق، سوریه،ایران و افغانستان آمده اند کشورهایی که آنها را به خاطر باور مسیحی و مسیحی شدن مورد آزار و اذیت قرار میگرفته اند.

همچنین پایگاه  اینترنتی بریتبرت در گزارشی از مشکلات و چالشهای مسیحیانی که از اسلام به مسیحیت رو آورده اند گفته است:بسیاری از نوکیشان مسیحی که به خاطر ترک اسلام و رو آوردن به مسیحیت در زادگاه خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و به خاطر حفظ جان خود مجبور به ترک آنجا شده و به اروپا پناه آورده اند

 در حال حاضر در اردوگاه های  پناهندگی اروپا نیز به همان اندازه که در زادگاه خود مورد آزار و اذیت قرار میگرفته اند در معرض خطر قرار دارند.

در گزارشات بدست آمده اولیه ۹۶ مورد توهین و تهدید لفظی گزارش شده است،۸۶ مورد آزار و اذیت جسمی و ۷۳ مورد نیز تهدید به مرگ و اعضای خانواده گزارش شده است و همینطور سه چهارم از مهاجرین قربانی حملات گوناگون بوده اند.

عاملان بسیاری از این تهدید ها و حملات پناهجویان نوکیش مسیحی را مرتد میدانند، جالب تر این است که نیروهای امنیتی مسلمان نیز در این  حملات شرکت میکنند. تقریبا نیمی از افرادی که مورد حمله قرار گرفته بودند گفته اند از سمت نیروهای امنیتی مسلمان شاغل در این مراکز نگهداری  پناهجویان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

 در پایتخت آلمان شهر برلین این رقم به دو سوم افزایش یافته است . بسیاری از نیروهای امنیتی استخدام به حفظ نظم و حفاظت از پناهجویان خودشان مهاجر هستند و در اغلب موارد فاقد مدارک اقامتی میباشند!

با اینحال ولکر بومن سخنگوی سازمان Action for Persecuted Christians می گوید که وضعیت به مراتب بیشتر از ۲۳۱  پناهجو است و  ادعا کرده که با توجه به تحقیقات آنان  ۴۰ هزار مسیحی به خاطر ایمان خود در آلمان تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند.