اگر هدایت و پیشگویی از طریق ستارگان گناه است، چرا خدا توسط ستاره ای مجوسیان را به محل تولد مسیح هدایت کرد؟

image_pdfimage_print
اگر هدایت و پیشگویی از طریق ستارگان گناه است، چرا خدا توسط ستاره ای مجوسیان را به محل تولد مسیح هدایت کرد؟
اگر هدایت و پیشگویی از طریق ستارگان گناه است، چرا خدا توسط ستاره ای مجوسیان را به محل تولد مسیح هدایت کرد؟

گاهی از خود سوال می کنیم که آیا ستارگان دارای پیام هستند؟ آیا می توان روال زندگی را از طریق ستارگان پیش بینی کرد؟

طی قرون متمادی، “طالع بینی” به عنوان بخشی از علم نجوم استفاده می گردید. اما واقعیت آن است که علم نجوم متفاوت از طالع بینی است. علم نجوم مطالعه علمی اجرام آسمان و ارتباط زمین با آن ها است. اما طالع بینی بررسی ستارگان برای پیشگویی است.

احتمالا طالع بینی از بین النهرین (عراق کنونی) آغاز شد. در دوران عهد عتیق طالع بینی رواج داشته است و بعدها در فرهنگ های یونانی و رومی مورد استفاده قرار گرفت. حتی امروزه نیز بسیاری پیشگویی های طالع بینی را باور می کنند.

از سوی دیگر، دانشمندان تاثیر ستارگان را بر روی حیات زمین نفی نمی کنند. اما شواهد علمی برای پیشگویی آینده از طریق ستارگان وجود ندارد. حتی کتاب مقدس این نکته را تایید کرده است:

“نباید به جادوگری بپردازید، یا غیبگویی و رمالی و فالگیری کنید و یا ارواح مردگان را احضار نمایید” (تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۰- ۱۱).

خداوند درباره سقوط بابل پیشگویی کرد:”تو مشاوران زیادی داری، طالع بینان و ستاره شناسانی که می کوشند تو را از رویدادهای آینده آگاه سازند. اما آنان قادر نخواهند بود” (اشعیاء فصل ۴۷ آیات ۱۳- ۱۴).

کتاب مقدس تعلیم می دهد که روح القدس (روح خدا) ما را هدایت می کند و درباره امور آینده خبر خواهد داد (یوحنا فصل ۱۶ آیه ۱۳).

با این توصیف، این سوال مطرح می شود که اگر طالع بینی و پیشگویی از طریق ستارگان گناه است، چرا خدا توسط ستاره ای مجوسیان را به محل تولد مسیح هدایت کرد؟

گاهی خدا از ستارگان برای آگاه ساختن نقشه هایش استفاده می کند، اما این به معنای طالع بینی نیست. کلام خدا می فرماید:” روز و شب حکمت خدا را اعلام می نمایند و بی آن که سخنی بگویند، ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان می رسانند” (مزمور ۱۹ آیات ۲- ۴).

مسیح فرمود ماه، خورشید و ستارگان بازگشت او و وقایع آینده را نشان خواهند داد:”خورشید تیره و تار شده و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ریخت” (متی فصل ۲۴ آیه ۲۶). خداوند پیشگویی کرد:”علامت های عجیب در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب تاریک و ماه به خون مبدل خواهد شد” (یوئیل فصل ۲ آیات ۳۰- ۳۱).

ستاره ای که مجوسیان را به محل تولد مسیح هدایت کرد “پیشگو” نبود، بلکه “اعلان” کرد که عیسی متولد شده است. عالم هستی متعلق به خداوند است. او می تواند به شباهت انسان ها درآید یا از ستارگان برای هدایت استفاده کند.

 

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید