من هستم آنکه هستم

image_pdfimage_print
من هستم آنکه هستم
وقتی خدا موسی را برای رهایی قوم از مصر فرا خواند موسی گفت کسی اسم مرا نمیشناسد بروم بگویم ” مـن کیـستم ؟؟؟ ” خدا گفت لازم نیست فرعون و مردم بدانند تو کیستی بلکه لازم است بدانند من کیستم . اسم من ” مـن هـسـتم ” است برو و بگو ” من هـستم” میگوید مردم را آزاد کن تا مرا عبادت کنند . . نوع برخوردی که فرعون با این فـرمان خـدا داشت خیلی مهم نیست مهـم نوع نتیجه ایست که در وسـط دریای ســرخ تجربه کـرد . . قــوم رهـا شـده در آنطرف دریا ایستاده بودند فرعون موانع و مشکلات در وسط دریا بلعیده شد و از اسارت چند صد ساله در مصر فقط آثار تاریخی و باستانی اش باقی ماند. . رمز عبور از دریای مشکلات اینست که در هر شرایطی که هستیم خداییکه هـمواره میگوید ” من هـستم” را در رفع پیچیده ترین و غیر قابل حـل ترین مسائل زندگی مان حـقـیر و ناچـیز نشماریم . او قادرست فـوق از تصور فرعون – فـوق از تفکر قوم و امـروز فـوق از توقع من و شما عمل کند . کاش قبل از رسیدن به نقطه بدون بازگشت دریای مشکلات اینرا بفهـمیم .

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →