اگر با کمی تعمق و تحقیق جستجو کنیم، درخواهیم یافت

image_pdfimage_print

اگر اناجیل تحریف و منسوخ شده اند، چرا در سوره نساء آیه ۱۵۹ ذکر شده که همه باید قبل از مرگ به مسیح ایمان بیاورند؟

اگر با کمی تعمق و تحقیق جستجو کنیم، درخواهیم یافت
اگر با کمی تعمق و تحقیق جستجو کنیم، درخواهیم یافت

پاسخ به پیروان نظریه تحریف کتاب مقدس

وقتی خدا خودش در کتاب مقدس وعده داده که تا ابد از کلامش محافظت می کند، چگونه ناگهان تغییر عقیده می دهد؟ از طرفی، تحول مثبت و عمیق روحانی که شخص خداوند در ما ایجاد کرده، با متن کتاب مقدس همخوانی دارد. همه می دانند که دروغ و فریب نمی تواند انسان منفی را به فرد مثبت و مفید تبدیل کند.

اگر تجربه روحانی نداشتیم و اتفاقی در زندگی مان رخ نداده بود، یعنی فقط اصول اعتقادات بود، کاملا حق با شما بود. چون هیچ مدرک و سندی در اختیار نداشتیم که آیا این اعتقادات درست است یا خیر! خوشبختانه مسیحیت منطبق بر تجربه و مشاهده عینی است. به عبارت دیگر من که یک شخص منفی، خشن و غیر قابل تحمل بودم، به فرد مثبت تبدیل شدم. این را باور کنم یا ادعای شما را؟ وقتی نمی توانید متن کتاب مقدس را درک کنید به علت نداشتن تجربه روحانی است.

 

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →