نجات

image_pdfimage_print
نجات
نجات
در عهد جدید واژۀ نجات معانی بسیاری دارد. بطور خلاصه این واژه به معنی رهایی یافتن از داوری خدا و دریافت حیات جاودان است.
تمامی برکات روحانی در واژۀ نجات مستتر است.
نخست، نجات به رهایی از گناه یعنی رهایی از قدرت گناه و مجازات آن که مرگ ابدی است، منجر میشود ( رومیان ۶ : ۲۳ ).
هنگامی که شخص نجات می یابد، آمرزش گناهان را می یابد و از گناه پاک میشود، بنابراین، در نظر خدا عادل یا تبرئه میشود.
وی عضو خانوادۀ خدا میشود. وی تقدیس شده جلال میابد. ( رومیان ۸ : ۳۰ ) اما بزرگترین برکت از میان برکات، داشتن حیات ابدی در آسمان ، در حضور خدا و مسیح است. هنگامی که ما نجات می یابیم ، در مسیح از تمامی این برکات بهره مند میشویم ( افسسیان ۱ : ۳ ). پس چی باید بکنیم تا از جانب خدا بخشیده شویم و نجات حاصل نماییم؟ برخی از مردم فکر میکنند از این که از نژاد بخصوص و یا پیرو دین یا مذهبی مخصوصی هستند، بدون شک مورد قبول خدا قرار میگیرند. عدۀ دیگر به این عقیده اند که بوسیلۀ انجام کار های نیک میتوانند گناه های خود را جبران نمایند و بعضی هم امیدوارندکه یکی از پیامبران، مقدسین، پیر و مرشد یا یکی از اولیا برای آنان دعا و یا شفاعت نموده و خداوند گناهان شان را میبخشد ولی کتاب مقدس برای ما این چنین تعلیم میدهد: برای نجات تنها یک طریق وجود دارد و آن هم توسط ایمان آوردن به عیسی مسیح است. هیچ طریق دیگری برای نجات متصور نیست. « غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد! چون در زیر آسمان، نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند» ( اعمال رسولان ۴ : ۱۲ ). زیرا خود عیسی مسیح فرموده است: « من راه و راستی و حیات هستم ، هیچکس نزد پدر جز به وسیلۀ من نمی آید» ( یوحنا ۱۴ : ۶ ). ا نسان نمیتواند خود را نجات بدهد نجات انسان صرف توسط فیض و رحمت خدا میسر است ولی برای دریافت این فیض رایگان باید یک قدم برداشت و آن ایمان به عیسی مسیح است. چون هیچ پیامبر، نبی یا شخصی و یا اعمال نیکو نمیتواند کاری را در رابطه به نجات انسان از پیش ببرند و تنها عیسی مسیح هست که با زنده شدن از مرگ به انسان ها ثابت ساخت که او خدای زنده است و همه جا و همه وقت با ما است.
آمین

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →