همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

image_pdfimage_print
همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟
همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

کتاب مقدس بارها گزارش می دهد که آدم و حوا نخستین انسان هایی بوده اند که آفریده شدند (اعمال رسولان فصل ۱۷ آیه ۲۶، اول قرنتیان فصل ۱۵ آیات ۴۵، ۴۷). حوا مادر زندگان نامیده شد (پیدایش فصل ۳ آیه ۲۰).
اگر انسان های دیگر در آن دوران می زیستند، چرا خدا حوا را از دنده آدم آفرید (پیدایش فصل ۲ آیات ۱۸، ۲۱- ۲۲)؟ وقتی آدم برای اولین بار حوا را دید، چنین گفت:”این مانند خود من است. استخوانی از استخوان هایم و قسمتی از بدنم” (فصل ۲ آیه ۲۳).

قائن اولین فرزند آدم و حوا بود (پیدایش فصل ۴ آیه ۱). اما کتاب مقدس در مورد تولد دقیق دختران گزارشی نمی دهد. فقط به این جمله بسنده می کند:”آدم بعد از تولد شیث ۸۰۰ سال دیگر عمر کرد و صاحب پسران و دختران شد. او در سن ۹۳۰ سالگی مرد” (فصل ۵ آیات ۴- ۵). از سوی دیگر، وقتی آدم ۱۳۰ ساله بود، پسرش شیث به دنیا آمد (فصل ۵ آیه ۴).

کتاب مقدس نمی گوید که شیث سومین پسر آدم بود. بنابراین می توان حدس زد که آدم به هنگام تولد شیث، دختر یا دخترانی داشته است. بعد از قتل هابیل، کتاب مقدس می گوید که چندی بعد همسر قائن حامله شد (فصل ۴ آیه ۱۷). به عبارت دیگر، قائن به هنگام جنایت، متاهل بوده است.

قائن بعد از قتل هابیل می ترسید و احساس تقصیر می کرد. او به خدا گفت:”هر که مرا ببیند، مرا خواهد کشت” (پیدایش فصل ۴ آیه ۱۴). اشاره قائن به سایر فرزندان آدم و حوا بود. اگر او می توانست برادرش را بکشد، پس اعضای خانواده اش هم می توانستند او را به قتل برسانند.

در آن زمان حق انتخاب همسر بسیار محدود بود و خداوند حکمی مبنی بر ممنوعیت ازدواج با خویشاوند نزدیک را صادر نکرد. ابراهیم نیز طبق سنت آن روزگار با ناخواهری خود (ساره) ازدواج کرد. صدها سال بعد خداوند قانونی را وضع کرد که طبق آن ازدواج با خویشاوند نزدیک ممنوع گردید (لاویان فصل ۱۸ آیات ۶- ۱۸). در دوران موسی، تعداد زنان و مردان قوم اسرائیل بیش از صدها هزار نفر بود و مانند روزگار قائن، ازدواج با خویشاوند نزدیک امری مهم برای بقاء بشر محسوب نمی گردید.

کارشناسان معتقدند که نمی توان به طور قطع و یقین اظهار داشت که قائن با خواهرش ازدواج کرده، شاید قائن دختر برادر یا دختر خواهرش را به عنوان همسر برگزیده بود.
کتاب مقدس دقیقا مشخص نکرده که وقتی قائن برادرش هابیل را کشت چند ساله بود (پیدایش فصل ۴ آیه ۸). از آن جائی که هردو به گله داری و زراعت مشغول بودند، احتمالا کاملا بالغ بوده و خانواده داشتهاند. به طور قطع، آدم و حوا فرزندان دیگری غیر از هابیل و قائن داشتهاند (پیدایش فصل ۵ آیه ۴).

دلیل بروز ناهنجاریهای ژنتیکی در ازدواج های خویشاوندی این است که وقتی دو شخص خویشاوند (خواهر و برادر) با هم ازدواج میکنند، احتمال بروز نقص های ژنتیکی بیشتر میشود، چون والدین دارای نقص های ژنتیکی یکسان هستند. وقتی در ازدواج نسبت فامیلی برقرار نباشد، احتمال داشتن نقص های ژنتیکی یکسان نزد والدین بسیار کم میشود.
درطول قرون متمادی، با افزایش و توسعه نقص های ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر ، کـــدهای ژنتیکی بطور فزایندهای آلوده شدهاند. اما آدم و حوا هیچ نقص ژنتیکی نداشتند.

همین مسئله باعث شده بود که آن ها و چند نسل از آن ها نیز بسیار سالم تر از ما (نسل کنونی) باشند. حتی اگر آدم و حوا و فرزندان آنان چند نقص اندک ژنتیکی نیزمی داشتند، باز هم ازدواج خویشاوندی در میان آنان از امنیت بیشتری برخوردار بود. شاید تصور این که همسر قائن خواهرش بوده است غریب و رقت بار باشد، اما از آن جائی که در ابتدا خداوند خلقت انسان را با یک مرد و یک زن آغاز نمود، نسل دوم هیچ انتخابی جز ازدواج خویشاوندی نداشت.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید