چرا در آسمان به مدت سی دقیقه سکوت برقرار می شود؟ (مکاشفه فصل ۸ آیه ۱)

image_pdfimage_print
چرا در آسمان به مدت سی دقیقه سکوت برقرار می شود؟ (مکاشفه فصل 8 آیه 1)
چرا در آسمان به مدت سی دقیقه سکوت برقرار می شود؟ (مکاشفه فصل ۸ آیه ۱)

یوحنا در رویا مشاهده کرد که در آسمان نزدیک به نیم ساعت سکوت مطلق برقرار شد (مکاشفه فصل ۸ آیه ۱).

مفسران کتاب مقدس معتقدند که این سکوت مرموز است و به معنای انتظار می باشد. همه در انتظار وقوع اتفاق بعدی هستند. این دقایق، سکوت قبل از طوفان است.

اما آنچه در این نیم ساعت رخ می دهد، رسیدن دعاهای ایمانداران به خداوند است (آیات ۳- ۴). به عبارت دیگر خدا فقط و فقط متمرکز دعای مومنان است. او برای دعاهای فرزندان خود اهمیت زیادی قائل است.

این مشابه واقعه ای است در دوران یوشع. زمانی که قوم اسرائیل وارد سرزمین کنعان شد تا آن را به دستور خدا تصرف کند. ابتدا به شهر “اریحا” رسیدند. با حکم خدا، قوم اسرائیل هفت مرتبه در سکوت به دور شهر گردش کردند. اما در روز هفتم اجازه یافتند تا شیپورها را بنوازند. در نتیجه دیوارهای اریحا فرو ریخت و قوم اسرائیل موفق شدند شهر را اشغال نمایند (یوشع فصل ۶).

این حکم خدا برای فتح اریحا عجیب بود. خدا ما را ملزم به کاری می کند که در ابتدا غیر منطقی است. ولی وقتی از آن متابعت می کنیم، معجزه رخ می دهد.

این واقعه دوباره در دوران آخر، این بار توسط فرشتگان تکرار می شود. وقتی هفت فرشته، هفت شیپور را به صدا درمی آورند، شهرهای دنیا به یکباره ویران و نابود می شود (مکاشفه فصل ۱۶ آیه ۱۹).

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →