آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش اول)

image_pdfimage_print
آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش اول)
آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش اول)

برخی می گویند که شنیده ایم پیروان فرقه کاتولیک به نام مریم یا سایر مقدسین دعا می کنند. آیا مریم و مقدسین می توانند در پاسخ به درخواست دعا موثر واقع شوند؟

پروتستان هستم و این سوال را بارها شنیده ام. واقعیت آن است که پیروان فرقه کاتولیک مریم (مادر عیسی) و سایر مقدسین را پرستش نمی کنند، بلکه آنان به طور ویژه مورد تکریم و احترام می باشند.

بنابراین، تعلیم کلیسای کاتولیک آن است که پیروان این فرقه، درخواست های دعای شان را با مریم و مقدسین که در بهشت حضور دارند، درمیان می گذارند. این عمل پیروان کاتولیک متفاوت از آن است که از شما خواهش کنند تا برای آن ها دعا کنید.

با این توصیف، بسیاری از پیروان کاتولیک، به این تعلیم توجهی ندارند و مریم و مقدسین را مخاطب قرار می دهند تا به آنان در امور مختلف کمک و یاری رسانند. این تعلیم کلیسای کاتولیک و هم چنین بی توجهی اکثر پیروان این فرقه به آن تعلیم، هیچکدام بر اساس نگرش کتاب مقدس نمی باشد.

در هیچ جای کتاب مقدس ذکر نشده که یهودیان یا مسیحیان به نام انبیاء یا رسولان دعا می کردند. این سوال مطرح می شود چرا کلیسای کاتولیک چنین نکته ای را تعلیم می دهد؟

دیدگاه کلیسای کاتولیک آن است که مریم و مقدسین قبل از خدا قادر به شفاعت و میانجیگری هستند، زیرا مقدسین همواره در مقابل تخت الهی حضور دارند و دعاهای مسیحیان را با اصرار و التماس با خدا درمیان می گذارند و در نتیجه خدا پاسخ مثبت می دهد و دعاها اجابت می شوند. به معنای دیگر، مقدسین دعاهای مسیحیان را نزد خدا می آورند.

اما تعلیم کتاب مقدس چنین است:”بیایید به حضور تخت پر فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نیاز یاری فرماید” (عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۶). دعا راه دخول به حضور خداست.

کتاب مقدس می فرماید:”مسیح قادر است همه آنانی را که توسط او به حضور خدا می آیند، به طور کامل نجات بخشد. او پیوسته ر حضور خدا برای ما وساطت می کند” (عبرانیان فصل ۷ آیه ۲۵).

روح القدس (روح خدا) با ما و برای ما دعا می کند و خدا پاسخ می دهد:”روح خدا ما را در مشکلات زندگی و دعاهای مان یاری می دهد. روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می کند که با کلمات قابل توصیف نیست. خدا که از دل ما با خبر است، می داند که روح القدس چه می گوید. زیرا آنچه که او به جای ما دعا می کند، طبق خواست خداست” (رومیان فصل ۸ آیات ۲۶- ۲۷).

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →