آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش دوم)

image_pdfimage_print

آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش دوم)

کلیسای کاتولیک ادعا می کند که دعای مریم و مقدسین در بهشت به مراتب متفاوت از دعای کشیش ها و دیگر مسیحیان است و تاثیر آن غیرقابل مقایسه با دعای انسان ها بر روی زمین. آیا این تعلیم صحیح است؟

یک. پولس از اعضای کلیسای افسس تقاضا می کند تا برای او دعا کنند (افسسیان فصل ۶ آیه ۱۹).

پولس به اعضای کلیسای قرنتس نوشت:”شما نیز باید با دعاهای تان ما را یاری کنید. وقتی ببینید که خدا به دعاهایی که در حق ما و برای سلامت ما می کنید، این گونه پرشکوه جواب می دهد، آنگاه خدا را بیشتر سپاس خواهید گفت” (دوم قرنتیان فصل ۱ آیه ۱۱).

پولس از مسیح درخواست می کند تا به اعضای کلیسای افسس حکمت عطا کند (افسسیان فصل ۱ آیات ۱۶- ۱۷). او به اعضای کلیسای فیلیپی می گوید:”می دانم تا زمانی که شما برایم دعا می کنید و روح القدس نیز مرا یاری می نماید…” (فیلیپیان فصل ۱ آیه ۱۹).

پولس به تیموتاوس گفت:”از خدا التماس می کنم که تو را مورد لطف بی پایان خود قرار دهد” (دوم تیموتاوس فصل ۱ آیه ۳).

دوم. خداوند قدغن فرموده که با روح مردگان مشورت کنیم و درخواست دعاهای مان را با آن ها در میان بگذاریم (تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۰- ۱۳). فقط یک مورد در کتاب مقدس ذکر شده که شائول اولین پادشاه اسرائیل به علت نااطاعتی از خدا دچار مصیبت شد و حکم شریعت را نادیده گرفت و روح سموئیل نبی را احضار کرد.

با این توصیف، روح سموئیل نه فقط از احضار شدن و پاسخگویی، راضی و شاد نبود، بلکه پیشگویی کرد که شائول ساعات دیگر کشته خواهد شد (اول سموئیل فصل ۲۸ آیات ۷- ۱۹).

تکرار می کنم: انبیاء و رسولان هرگز تعلیم ندادند تا برای اجابت دعا به مریم و سایر مقدسین متوسل شویم. خدا به دعاهایی پاسخ می دهد که او را مخاطب قرار می دهند:”ایمان داریم هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید. اگر یقین داریم که دعای ما را می شنود، می توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد” (اول یوحنا فصل ۵ آیات ۱۴- ۱۵).

به عبارت دیگر، نیازی به هیچکس نیست تا برای دعا به او متوسل شویم. کتاب مقدس تعلیم می دهد که فقط باید به درگاه خدا دعا نمود. فقط خداوند قادر است به دعا پاسخ دهد. بنابراین با دلیری به حضور مقدس او نزدیک شویم (عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۶).

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →