مقصود مسیح از “هیچکس را بر روی زمین پدر خطاب نکنید”، چه بود؟

image_pdfimage_print
مقصود مسیح از "هیچکس را بر روی زمین پدر خطاب نکنید"، چه بود؟
مقصود مسیح از “هیچکس را بر روی زمین پدر خطاب نکنید”، چه بود؟
مسیح حکمی را صادر کرد:”هیچکس را بر روی زمین پدر خطاب نکنید” (متی فصل ۲۳ آیه ۹). در حالی که کتاب مقدس دستور داد:”پدر و مادرت را احترام کن” (خروج فصل ۲۰ آیه ۲۰). مقصود مسیح چه بود؟

اگر متی فصل ۲۳ را با دقت بخوانید، مسیح درباره رفتار ریاکارانه رهبران مذهبی یهود سخن می گفت. هدف رهبران مذهبی آن بود تا در نظر مردم کامل، مقدس و لغزش ناپذیر باشند. اما هیچکس جز خدا کامل نیست. هنگامی که مسیحی می شویم، با کمک روح القدس (روح خدا) از نظر معنوی و روحانی از نو متولد می شویم. ما این زندگی جدید را از خدا دریافت کرده ایم و نه از انسان.

بنابراین مقصود مسیح از “پدر” جنبه معنوی بود و نه پدر جسمانی. عیسی در ادامه فرمود:”چون شما یک پدر آسمانی دارید و آن خداست” (آیه ۹).

مقصود مسیح آن بود که القاب و عناوین (مانند عالیجناب، پدر روحانی، استاد عالیقدر…) ممکن است با فریب، ریا و تظاهر آن شخص آغشته باشد و سبب بزرگنمایی آن شخص نزد مردم شود.

عیسی افزود:”هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنید، بزرگ تر خواهید بود. زیرا بزرگی در خدمت کردن است. کسی که خود را بزرگ می پندارد، پست و کوچک خواهد شد” (متی فصل ۲۳ آیات ۱۱- ۱۲). خدمت باعث می شود تا به احتیاجات دیگران توجه کنیم. عیسی به عنوان خادم به این جهان آمد.

تعلیم عیسی در نقطه مقابل تعلیم دنیا است. مردم در جستجوی عزت و اکرام برای خود هستند، در حالی که عیسی تعلیم می دهد بزرگی واقعی در خدمت است:”هر که می خواهد از همه بزرگ تر باشد، باید کوچک تر از همه و خدمتگزار همه باشد” (مرقس فصل ۹ آیه ۳۵).

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید