یوسف به برادرانش گفت که او می تواند فالگیری کند (پیدایش فصل ۴۴ آیه ۱۵). آیا او در مصر به فالگیری مشغول بود؟

یوسف به برادرانش گفت که او می تواند فالگیری کند (پیدایش فصل 44 آیه 15). آیا او در مصر به فالگیری مشغول بود؟

یوسف به برادرانش گفت که او می تواند فالگیری کند (پیدایش فصل ۴۴ آیه ۱۵). آیا او در مصر به فالگیری مشغول بود؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →