مسیح به هنگام ورود به اورشلیم، سوار چند الاغ شد؟

image_pdfimage_print
مسیح به هنگام ورود به اورشلیم، سوار چند الاغ شد؟
مسیح به هنگام ورود به اورشلیم، سوار چند الاغ شد؟

ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم، آن هم سوار بر الاغ، ۵۰۰ سال قبل از تحقق آن، توسط زکریا نبی پیشگویی شد:”ای قوم من، شادی کنید و از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاه تان نزد شما می آید! او نجات دهنده ای پیروزمند است و با فروتنی، سوار بر الاغ و کره الاغی می آید” (زکریا فصل ۹ آیه ۹).

زکریا نبی به یهودیان می گوید که از نسل داود، پادشاهی ظهور می کند. او عادل خواهد بود و شریعت خدا را تحقق خواهد بخشید. آن پادشاه برای قوم خود نجات از قلمرو گناه را به ارمغان می آورد. او فروتن است و به جای استفاده از اسب جنگی، سوار بر الاغ وارد اورشلیم می شود.

در دوران باستان، پادشاهان بعد از پیروزی در جنگ، سوار بر اسب های جنگی به شهری که توسط سپاهیان شان به اشغال درآمده بود، وارد می شدند. مردم شهر مغلوب، ترسان و هراسان به آن پادشاه فاتح و مغرور می نگریستند. آینده مبهم و نامعلومی بعد از تسخیر شهر در انتظار مردم بود. شاید مردان کشته می شدند، زنان مورد تجاوز قرار می گرفتند و کودکان به عنوان بردگان کوچک در خانه های اربابان مشغول به کار می شدند!

اما مسیح با چنین برنامه و هدفی وارد اورشلیم نشد. او با سوار بر الاغ بود تا نشان دهد قصد او کشتن، تجاوز و برده داری نیست. مسیح حکم جهاد نداد. هرگز دستور نداد با توسل به اسلحه و شورش مسلحانه، مسیحیت توسعه و گسترش یابد. مسیح چنین مجوزی نداد.

وقتی انسان تحت تاثیر محبت خدا قرار بگیرد، دیگر نیازی به کاربرد اسلحه و جنگ نیست. کسانی که به نام مسیحیت به اسلحه و جنگ توسل جستند، در واقع به تعالیم مسیح خیانت ورزیدند.

در قرن اول میلادی، محبت قدرتمند خدا بدون توسل به جنگ و خونریزی، سبب توسعه و گسترش مسیحیت در میان قوم های بی رحم و بت پرست شد. این نکته در گزارش های امپراطوری روم و مورخان غیر مسیحی قرن اول میلادی مشاهده می شود. محبت قدرتمند خدا تا امروز ضعیف، ناتوان و درمانده نشده است که مجبور شود برای گسترش ملکوت الهی به خشونت و جنگ روی آورد.

متاسفانه برخی از مخالفان این اتهام را مطرح می سازند که امروزه کشورهای مسیحی با هدف گسترش مسیحیت به کشورهای مسلمان حمله می کنند. در ابتدا باید بدانیم که هنگامی که مسلمانان در مقابله با دشمن ناتوان هستند از کشورهای غربی درخواست پشتیبانی و حمایت نظامی می کنند.

از سوی دیگر رهبران کشورهای غربی کشیش نیستند و کلیسا خط مشی سیاست آنان را تعیین نمی کند. اگر هدف اصلی گسترش مسیحیت است، چرا صلیب بر روی بمب ها، تانک ها و کامیون های حامل سربازان به تصویر درنیامده یا آیات اناجیل بر آن ها نوشته نشده است؟ یا چرا مشاهده نشده سربازان فاتح در میان مردم مسلمان کتاب مقدس را پخش و توزیع کرده اند؟ چرا بر روی لباس های سربازان نیز تصویر صلیب و آیات انجیل وجود ندارد؟

با این توصیف، مخالفان می گویند که سربازان مسیحی افراد بی گناه مسلمان را به قتل رساندند! همه می دانند در مناطق جنگی، امنیت وجود ندارد و افراد بی دفاع مانند زنان و کودکان یا سالمندان آسیب پذیر هستند، به خصوص وقتی دشمن از آنان به عنوان سپر استفاده می کند.

در هر حال سیاست های مربوط به جنگ به تصمیم سیاستمداران ارتباط دارد و از تعالیم مسیح و رسولان سرچشمه نمی گیرد.

یکی از انتقادات مخالفان مسیحیت آن است که گزارش متی با مرقس و لوقا در تناقض است. آنان می گویند متی به کره الاغ و الاغ اشاره کرده (متی فصل ۲۱ آیه ۷)، در حالی که اناجیل مرقس و لوقا کره الاغ را ذکر کرده اند (مرقس فصل ۱۱ آیه ۷، لوقا فصل ۱۹ آیه ۳۰). کدام گزارش صحیح است؟

واقعیت آن است که تضادی در گزارش اناجیل مشاهده نمی شود. مرقس و لوقا بر کره الاغی که تاکنون هیچکس سوار آن نشده تاکید کرده اند، در حالی که متی علاوه بر تاکید بر پیشگویی زکریا، جزئیات بیشتر را برای تایید تحقق پیشگویی نوشته است. طبق روایت متی، مسیح شاگردانش را به روستایی می فرستد تا الاغ و کره الاغی را بیاورند.

لوقا و مرقس شاهد عینی نبوده اند، بلکه نقل قول شاگردان و سایر پیروان مسیح را نوشته اند. مقصود نویسندگان اناجیل گزارش لحظه به لحظه با ذکر جزئیات نبوده است. آنان فقط می خواستند شرح دهند که پیشگویی زکریا تحقق یافت و مسیح موعود به عنوان “پادشاه صلح” وارد اورشلیم شد.

چرا مسیح درخواست کرد که کره الاغ را با مادرش بیاورند؟ توجه مسیح به احساسات و عواطف حیوانات کاملا قابل درک است. کره الاغ در نبود مادرش احساس ناراحتی و بی قراری می کرد. بنابراین لازم بود مادرش در کنار او باشد تا مسیح بتواند پیشگویی سمبلیک (پادشاه صلح) را تحقق بخشد. هنگام پادشاهی مسیح، حیوانات نیز آرامش و آسایش برخوردارند.

در دوران باستان، وقتی شهری فتح می گردید حیوانات به عنوان غنائم میان سربازان تقسیم می شدند. جدایی بره یا کره الاغ از مادرشان، تاثیر منفی و نامطلوب بر روحیه حیوانات داشت.

 

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید