بخشی از بررسی کتاب “عیسی چگونه خدا شد”

image_pdfimage_print
بخشی از بررسی کتاب "عیسی چگونه خدا شد"
بخشی از بررسی کتاب “عیسی چگونه خدا شد”

بارت ارمن (ملحد آمریکایی) در صفحه ۳۷۱ چنین اظهار نظر می کند:”مسیح یک شخصیت تاریخی بود که اعتقادات پاک و راستین داشت. اما مسیحیان از او خدا ساختند و او را مورد تکریم و ستایش قرار دادند. این نگرش در طول تاریخ تا امروز، اساس و شالوده ایمان و الهیات مسیحی است”. این ادعا سوالی را مطرح می سازد:” اگر ایماندار مسیحی به عیسی خداوند اعتقاد دارد، آیا این نگرش برخلاف اعتقادات پاک و راستین است؟” به عبارت دیگر، چه تفاوتی میان مسیح خداوند با تعالیم نیکوکاری، بخشش دشمنان و توجه به امور اخلاقی وجود دارد؟

اگر میان تعالیم عیسی به عنوان انسان و مسیح به عنوان خدا تضاد و اختلاف بود، ایده ارمن تامل برانگیز بود. مثلا اگر تعلیم عیسی به عنوان انسان، بخشش دشمنان بود و حکم عیسی خداوند خصومت و دشمنی به غیرمسیحیان و کشتار آنان، آنگاه خوانندگان به تضاد دو نگرش پی می بردند و ارمن به هدف مورد نظرش می رسید. اما چون این نتیجه حاصل نمی شود، پس هدف بارت ارمن از نوشتن این کتاب چه بود؟

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید