آیا مقصود مسیح از تسلی دهنده، اشاره به پیامبر جدید بود؟

آیا مقصود مسیح از تسلی دهنده، اشاره به پیامبر جدید بود؟

آیا مقصود مسیح از تسلی دهنده، اشاره به پیامبر جدید بود؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →