ظریه تحریف مدعی است که خدا اجازه داد کتاب مقدس تحریف شود، زیرا انسان ها به کلام الهی توجه نشان نمی دادند! آیا این ادعا درست است؟

image_pdfimage_print
ظریه تحریف مدعی است که خدا اجازه داد کتاب مقدس تحریف شود، زیرا انسان ها به کلام الهی توجه نشان نمی دادند! آیا این ادعا درست است؟
ظریه تحریف مدعی است که خدا اجازه داد کتاب مقدس تحریف شود، زیرا انسان ها به کلام الهی توجه نشان نمی دادند! آیا این ادعا درست است؟

تاریخ نشان داده که بسیاری از یهودیان و مسیحیان به کتاب مقدس وفادار بوده اند. مخالفت دولت های بت پرست (مانند امپراطوری روم) با پیروان خدای حقیقی سبب شد تا شمار زیادی از رهبران و پیروان دو آئین یهودیت و مسیحیت دستگیر، شکنجه و حتی به شهادت برسند.

اگر خدا می دانست که عده زیادی به کلام او وفادار می مانند، چرا ناگهان تصمیم گرفت تا کتاب مقدس را باطل کرده و زمینه را برای تحریف مهیا سازد و بدین ترتیب قرن ها یا هزاران سال مردم (از جمله افراد وفادار) در جهالت، سرگردانی و گناه به سر ببرند؟

خداوند به ابراهیم گفت:” اگر چنانچه ده آدم درستکار در سدوم و عموره (شهرهای فاسد و بت پرست روزگار باستان) باشند، آن شهرها را نابود نخواهم کرد” (پیدایش فصل ۱۸ آیه ۳۲). ابراهیم نیز به خدا چنین گفت:”یقین دارم که تو درستکاران را با بدکاران هلاک نخواهی نمود. چطور ممکن است با درستکاران و بدکاران یکسان رفتار کنی؟ آیا داور تمام جهان از روی عدل و انصاف داوری نخواهد کرد؟” (پیدایش فصل ۱۸ آیه ۲۵).

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →