آیا سیاره زمین با سلاح های هسته ای نابود خواهد شد؟

image_pdfimage_print
آیا سیاره زمین با سلاح های هسته ای نابود خواهد شد؟
آیا سیاره زمین با سلاح های هسته ای نابود خواهد شد؟

به باور بسیاری از مردم جهان، حیات از سیاره زمین توسط سلاح های هسته ای محو و نابود خواهد شد. این نگرش از زمانی شکل گرفت که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی با بمب های اتمی کاملا ویران شدند. انتشار اخبار فعالیت های هسته ای پنهان و آشکار در کشورهای در حال توسعه مانند هند، پاکستان، کره شمالی و چین، ترس و واهمه جهانیان را از احتمال بروز جنگ های هسته ای شدت بخشید.

هم چنین نگرانی ها با به قدرت رسیدن جنبش های افراطی در خاورمیانه، دو چندان شد و این گمانه زنی را به وجود آورد که ممکن است آن گروه ها به این سلاح های نابودگر و خطرناک دست یابند.

آیاتی در کتاب مقدس به این نکته اشاره می کنند که روزی جهان با آتش نابود می شود:

“زمین در هم خواهد شکست و خرد شده، از هم خواهد پاشید” (اشعیاء فصل ۲۴ آیه ۱۹)

“بدن ها زنده زنده می پوسد، چشم های شان در حدقه از بین می روند و زبان در دهان شان خشک می شود” (زکریا فصل ۱۴ آیه ۱۲)

“اکنون به فرمان خدا، آسمان و زمین باقی هستند تا در روز داوری با آتش نابود شوند… زمین و هرچه در آن است، خواهد سوخت” (دوم پطرس فصل ۳ آیات ۷ و ۱۰)

با این توصیف، در این آیات اشاره مستقیم نشده که سوختن زمین در اثر کاربرد سلاح های هسته ای است. اگر آیات را به طور کامل بخوانیم درمی یابیم که خداوند همان طور که در گذشته زمین را آفرید، آن را با آتش می سوزاند. به عبارت دیگر، این رخداد توسط خداوند و بدون دخالت انسان انجام می شود!

کتاب مقدس به مجازات هایی که بعد از نواختن شیپورها توسط فرشتگان نازل می شود، اشاره می کند:”تگرگ و آتش بارید و یک سوم زمین آتش گرفت و یک سوم درختان با تمام سبزه ها سوخت. ستاره ای شعله ور (شهاب سنگ بزرگ) از آسمان بر زمین افتاد” (مکاشفه فصل ۸ آیات ۷- ۱۰).

بنابراین، کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که زمین توسط بشر نابود خواهد شد. پطرس نوشت: “اکنون به فرمان خدا، آسمان و زمین باقی هستند تا در روز داوری با آتش نابود شوند… زمین و هرچه در آن است، خواهد سوخت” (دوم پطرس فصل ۳ آیات ۷ و ۱۰).

واقعیت آن است که خدا تکمه نابودی را فشار می دهد. در آن دوران ایمانداران در زمین حضور ندارند و این بلایا نصیب کسانی می شود که علی رغم مشاهدات معجزات خدا و حضور فیزیکی مسیح در سلطنت هزارساله، هم چنان به مخالفت ادامه می دهند. آنان آگاهانه و خودخواسته خدا را رد می کنند.

 

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید