آیا زنان نزدیک صلیب بودند یا از دور ناظر واقعه بودند؟

image_pdfimage_print
آیا زنان نزدیک صلیب بودند یا از دور ناظر واقعه بودند؟
آیا زنان نزدیک صلیب بودند یا از دور ناظر واقعه بودند؟

یکی از انتقادات مخالفان مسیحیت آن است که وقتی مسیح بر روی صلیب بود، آیا زنان نزدیک صلیب بودند یا از دور ناظر واقعه بودند؟ به اعتقاد آنان تناقضی که در گزارش اناجیل وجود دارد، بیانگر تحریف کتاب مقدس است!

در ابتدا باید خاطرنشان کرد که مسیح چند لحظه یا چند دقیقه بر بالای صلیب نبود. بنابراین زنان در موقعیت های مختلف قرار داشتند:
“عده ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند، در آن جا حضور داشتند و از دور ناظر واقعه بودند” (متی فصل ۲۷ آیه ۵۵)

“چند زن نیز آن جا بودند و از دور وقایع را می دیدند” (مرقس فصل ۱۵ آیه ۴۰)

“زنانی که از جلیل آمده بودند، دورتر ایستاده، این وقایع را می نگریستند” (لوقا فصل ۲۳ آیه ۴۹)

“در پای صلیب، مریم مادر عیسی، خاله عیسی، مریم زن کلوپا و مریم مجدلیه ایستاده بودند” (یوحنا فصل ۱۹ آیه ۲۵)

فقط یوحنا گزارش داد که زنان نزدیک صلیب ایستاده بودند. دلیل آن حضور خود یوحنا در محل اعدام مسیح بود (آیات ۲۶- ۲۷). متی، مرقس و لوقا گزارش کلی ارائه داده اند، در حالی که یوحنا به جزئیات اشاره می کند. مسیح مادر خود را در کنار یوحنا دید. او از یوحنا درخواست کرد تا از مادرش مواظبت کند.

بسیاری از جزئیات مانند سخنان مسیح بر بالای صلیب، واکنش مردم و دشمنان مسیح و دزدانی که مصلوب شده بودند، اعتراف افسر رومی که مسیح خداوند است، قرعه انداختن برای به دست آوردن ردای مسیح، نیزه زدن به پهلوی عیسی و مشاهده خون و آب که از محل نیزه خارج می گردید، تاریک شدن آسمان به هنگام ظهر، زلزله… همگی دال بر حضور یوحنا و زنانی است که شاهد وقایع بودند.

با توجه به جزئیات مذکور، به سادگی نمی توان ادعا کرد که تناقض وجود دارد. اگر شما و دوستان تان شاهد تصادف دو اتومبیل باشید و ساعت ها در محل تصادف حضور داشته باشید، آیا فقط از یک زاویه و فاصله مشخص به محل تصادف نگاه می کنید؟

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید