آیا مدت طوفان دوران نوح ۴۰ روز بود یا ۱۵۰ روز؟

image_pdfimage_print
آیا مدت طوفان دوران نوح ۴۰ روز بود یا ۱۵۰ روز؟
آیا مدت طوفان دوران نوح ۴۰ روز بود یا ۱۵۰ روز؟

مخالفان کتاب مقدس می گویند که گزارش کتاب پیدایش درباره مدت طوفان سهمگین متضاد است و خواننده نمی داند که مدت طوفان ۴۰ روز بوده یا ۱۵۰ روز؟

در ابتدا باید گفت که اگر مخالفان، کتاب مقدس را بخوانند، خودشان به بسیاری از سئوالات منتقدان پاسخ خواهند داد. متاسفانه به جای مطالعه، ترجیح می دهند به ادعاها اعتماد کنند!

کتاب پیدایش گزارش می دهد که طوفان شروع شد و “چهل شبانه روز” به شدت باران بارید. هم چنین همه آب های زیرزمینی فوران کرده، بر زمین جاری شدند” (فصل ۷ آیه ۱۲).

جزئیاتی که در آیات ۱۹- ۲۴ ارائه می شود به معنای ادامه باران نیست، بلکه تاثیر وسعت طوفان را تشریح می کند. سپس گزارش چنین ادامه می یابد:”پس از ۱۵۰ روز از شروع طوفان، کشتی روی کوه های آرارات قرار گرفت” (فصل ۸ آیات ۳- ۴).
در محدوده ۴۰ روز طوفان سهمگین رخ داد و آب منطقه ای از عراق و ترکیه را فرا گرفت. اگر طوفان هم چنان ادامه داشت، چگونه کشتی نوح روی کوه آرارات قرار می گرفت و به گل می نشست؟ بنابراین ” پس از ۱۵۰ روز از شروع طوفان” به معنای تداوم طوفان نیست.

فرض کنید در منطقه ای طوفان یا زلزله رخ دهد و مدتی بعد، گزارشگر تلویزیون بگوید که ۱۵۰ روز از فاجعه سیل یا زلزله گذشت! آیا تصور مخاطبان آن است که وقوع طوفان یا زلزله هم چنان ادامه دارد؟ هیچکس چنین تصور عجیبی را در ذهن نمی پروراند!

“خداوند بادی بر سطح آب ها وزانید و سیلاب کم کم کاهش یافت. آب های زیرزمینی از فوران بازایستادند و باران قطع شد. آب رفته رفته فرو نشست تا این که کشتی ۱۵۰ روز پس از وقوع طوفان روی کوه های آرارات قرار گرفت” (فصل ۸ آیات ۲- ۴).

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید