اسرار دعا

image_pdfimage_print

۱- دعا برای خود آزمایی و اعتراف به گناه.


داود در زبور ۲۳:۱۳۹و۲۴ چنین دعا می‌کند: “ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان, و ببین که آیا در من راه فساد است! و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما.”


۲- دعا برای رهایی از تجربیات و وسوسه‌ها.


در دعای ربانی مسیح به شاگردانش می‌آموزد که چنین دعا کنند: “…و ما را در آزمایش میاور, بلکه از شریر ما را رهایی ده.” (متی ۱۳:۶)

۳- دعا برای درک اراده و نقشه خدا.


داود چنین دعا می‌کند: “ای خداوند …مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم…”(مزمور ۹:۱۴۳ و۱۰)

۴– دعا برای کسب قدرت روحانی.


پولس رسول برای ایمانداران افسس دعا کرده می‌گویید: “من از او (خدا) می‌خواهم تا به سبب کرامت بی‌حد خود, باطن شما را با روح خود, نیرومند و توانا سازد.” (افسسیان ۱۶:۳)

۵- دعا برای افزایش محبت نسبت به یکدیگر.


پولس رسول ایمانداران تسالونیکی را ترغیب نموده می‌گوید: “خداوند محبت شما را فزونی بخشد که بتوانید یکدیگر و دیگران را به شدت محبت کنید, همانگونه که ما شما را محبت می‌نماییم.” (اول تسالونیکیان ۱۲:۳)

۶- دعا برای شفا و مدد خداوند به هنگام بیماری.


یعقوب به ایمانداران می‌گوید: “نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید, زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد.” (یعقوب ۱۶:۵)

۷- دعا برای هر آنچه مطابق اراده خداست.


کلام خدا می‌فرماید: “از اینرو, خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم, دعای ما را خواهد شنید؛ و اگر یقین داریم که دعای ما را می‌شنود, می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم به ما عطا خواهد کرد.” (اول یوحنا ۱۴:۵-۱۵)


ایمانداران عزیز, چون دعا گفتگویی است بین مخلوق و خالق و وسیله برای دریافت احتیاجاتی که بر حسب اراده خداست, بنابراین هر روزه و برای همه چیز به دعا بایستیم و از این موهبت الهی بهرمند گردیم. خداوند شما ار فیض عطا کند. آمین.

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →