انجیل متی می گوید: فقط یک فرشته انجیل یوحنا ادعا می کند: دو فرشته

image_pdfimage_print
انجیل متی می گوید: فقط یک فرشته  انجیل یوحنا ادعا می کند: دو فرشته
انجیل متی می گوید: فقط یک فرشته انجیل یوحنا ادعا می کند: دو فرشته

در انجیل متی فصل ۲۸ آیه ۵ اشاره شده که بعد از رستاخیز مسیح، در داخل قبر “فرشته” حضور داشت، در حالی که انجیل یوحنا می گوید که دو فرشته در آن جا بودند (یوحنا فصل ۲۰ آیه ۱۲).

اگر متن انجیل متی را با دقت بخوانیم، متی نمی گوید که “فقط” یک فرشته حضور داشت. در واقع مخالفان مسیحیت واژه “فقط” را اضافه کرده اند و در ادعاهای خود برای گمراه کردن مخاطبان به کار می برند، در حالی که واژه “فقط” در متن انجیل متی وجود ندارد. بنابراین، مشکل مربوط به متن کتاب مقدس نیست، بلکه مخالفان یک واژه را اضافه کرده اند.
توجه متی احتمالا بر سخنان یک فرشته متمرکز بوده است، اما یوحنا بر تعداد فرشتگان تاکید می کند که توسط “مریم مجدلیه” مشاهده شد.

در انجیل متی، زنان به سخنان فرشته گوش می دهند، در حالی که یوحنا وارد جزئیات بیشتر شده و توضیح می دهد که بعد از ترک محل توسط زنان، مریم مجدلیه به سر قبر برگشت. او خم شد و داخل قبر را نگاه کرد. دو فرشته را دید که در جایی نشسته بودند که قبلا جسد عیسی گذاشته شده بود (انجیل یوحنا فصل ۲۰ آیات ۱۰- ۱۳).

در انجیل متی می خوانیم “فرشته بر سنگی نشسته بود که از جلوی در غلطانیده شده بود” و در واقع ساعت قبل از حضور پطرس را نشان می دهد. در انجیل یوحنا، دو فرشته را در ساعت متفاوتی بعد از حضور پطرس می بینیم که نه بر روی سنگ جلوی در قبر، بلکه در درون قبر.

مورد مشابهی نیز در روایت قرآن موجود است:

در سوره مریم آیات ۱۶- ۱۹، یک فرشته با مریم (مادر عیسی) سخن می گوید، در حالی که در سوره آل عمران آیات ۴۲ و ۴۵، فرشتگان با مریم صحبت می کنند.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید