شیطان به حوا گفت که مانند خدا خواهید شد. کلام خدا نیز می فرماید که شبیه خدا خواهید شد. چرا ادعای شیطان نادرست بود؟(پیدایش فصل ۳ آیه ۵)

image_pdfimage_print
شیطان به حوا گفت که مانند خدا خواهید شد. کلام خدا نیز می فرماید که شبیه خدا خواهید شد. چرا ادعای شیطان نادرست بود؟(پیدایش فصل ۳ آیه ۵)
شیطان به حوا گفت که مانند خدا خواهید شد. کلام خدا نیز می فرماید که شبیه خدا خواهید شد. چرا ادعای شیطان نادرست بود؟(پیدایش فصل ۳ آیه ۵)

مار به حوا گفت:”مطمئن باش، نخواهید مرد! بلکه خدا خوب می داند زمانی که از میوه آن درخت بخورید، چشمان شما باز می شود و مانند خدا می شوید و می توانید خوب را از بد تشخیص دهید” (پیدایش فصل ۳ آیات ۴-۵)

آخرین مرحله وسوسه شیطان، بسیار نیرومند و فریبنده بود. این مرحله متعلق به دورانی است که شیطان سقوط کرد، زیرا می خواست هم ردیف خدا شود. حوا هم می خواست با سرپیچی از خدا، خدای خودش باشد.

کلام خدا می فرماید که شیطان بسیار مشتاق بود که به خدا تبدیل شود:”ای ستاره درخشان صبح، چگونه از آسمان افتادی! در دل خود می گفتی:”تا به آسمان بالا خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم شد” (اشعیاء فصل ۱۴ آیات ۱۳-۱۴)، در حالی که مسیح به زمین نیامد تا مردم به او خدمت کنند. او آمد تا به مردم خدمت کند و جانش را در راه نجات بسیاری فدا سازد (متی فصل ۲۰ آیه ۲۸).

شیطان به حوا گفت:”مانند خدا می شوید”. به عبارت دقیق تر شیطان چنین گفت:”اگر از خدا اطاعت نکنی و زندگی خودت را در دست بگیری و خود را جای خدا بگذاری، بیشتر شبیه خدا می شوی”. شیطان در واقع حوا را تشویق کرد که “خدای” خودش بشود.

اما کتاب مقدس بیان می کند که شبیه خدا شدن، به معنی “خدا شدن” نیست. شبیه خدا شدن یعنی منعکس کردن خصوصیات خدا و قبول حاکمیت او بر زندگی ما است. از طریق نادرست، نمی توان شبیه خدا شد.

نقشه شیطان عبارت است از:

یک. با ایجاد شک و تردید، کاری می کند که کلام خدا و نیکویی او را زیر سئوال ببرید.

دو. با ایجاد تضعیف روحیه، می کوشد که به جای نگاه کردن به خدا، به مشکلات نگاه کنید.

سه. با انحراف از مسیر حقیقی، کاری می کند که چیزهای نادرست در نظرتان جذاب جلوه کنند.

چهار. وقتی شکست خوردید، شیطان کاری می کند که احساس شکست کنید و حتی زحمت سعی کردن نیز به خود ندهید.
پنج. شیطان شما را تشویق می کند تا کارها را تاخیر بیندازید، تا هیچگاه انجام نشوند.
شش. شیطان ما را وسوسه می کند تا بدی را تجربه کنیم و از این طریق چیزهای بیشتری درباره زندگی بیاموزیم. اما ما نباید تسلیم این وسوسه شویم.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

دیدگاهتان را بنویسید