چگونه عیسی مسیح را به قلبم دعوت کنم

image_pdfimage_print
چگونه عیسی مسیح را به قلبم دعوت کنم
چگونه عیسی مسیح را به قلبم دعوت کنم

آیا به دنبال پاسخ به سوالاتی درباره حیات که ذهنمان را بسختی به خود مشغول کرده است هستید؟

چند لحظه دیگر شما می توانید بخشش الهی و رابطه شخصی با خدا، آرامش و آزادی از گناه، حکمت و نقشه پدر آسمانی برای زندگی شما را دریافت کنید

چه قدمهایی برای پاسخ به این سوالات حیاتی می بایست برداشت؟

قدم اول:

درک این حقیقت که اراده خدا برای شما این است که حیات جاودانی داشته باشید و آن را زیاده حاصل کنیدکار دزد این است که بدزدد ، بکشد و نابود کند، اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم یوحنا ۱۰: ۱۰زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد : یوحنا ۳: ۱۶
خدا می خواهد با شما رابطه دوستانه و شخصی و نزدیک برقرار کند. چه هدیه شگفت انگیزی خدا برای ما تهیه دیده است

قدم دوم:

این حقیقت را درک کنید که شما از خدا جدا شده اید و میان شما و خدا فاصله بسیار بزرگی وجود داردبین خدا و انسان خلاء عظیمی وجود دارد. خداوند طریقی مهیا کرده است تا ما حیات بیابییم ، در طی طول تاریخ انسان با تصمیمهای خودخواهانه خود از خداوند نااطاعطی کرده است. و این تصمیمات باعث شده تا این خلاء همچنان باقی بماندکلام خدا به ما نشان می دهد که نتیجه گناه مرگ استپولس رسول در رومیان ۳: ۲۳ می فرماید: زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده استو در رومیان ۶: ۲۳ می خوانیم: زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت ، مرگ است، اما هر که به عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است
هر انسانی با این توانایی و احتیاج، داشتن رابطه نزدیک با خدا خلق شده است در زندگی روزمره خود میبینیم که افراد معروف ، ثروتمند و … افرادی که بنظر می رسند بهترینهای دنیا را دارند، در تلاش پر کردن این خلا زندگی با چیزهای گوناگون می باشند. حتی سعی در انجام کارهای خیر خواهانه می کنند و دنبال اخلاقیات و حتی مذهب می گردند ولی همچنان آن خلائی را که عیسی مسیح قادر به پر ساختن آن می باشد، باقی می باشد

قدم سوم:

قبول کنیم که خدا تنها یک راه برای ما مهیا کرده است تا از گناه و این جدایی که بین انسان و خدا برقرار است ما را آزاد سازد عیسی مسیح پسر خدا تنها راه بطرف خداست. تنها او قادر است که ما را با خدا مصالحه بدهد. عیسی مسیح تنها شخصی است که برای گناهان انسان بر روی صلیب جان خود را داد وپیروزمندانه از مرگ قیام کرد. او جریمه گناهان ما را داد و پلی ساخت تا این خلائی که بین انسان و خدا وجود داشت برداشته شود

کتاب مقدس توضیح می دهد:

اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود : رومیان ۵: ۸مسیح نیز زحمت دید. او خود از هر گناهی مبرا بود. اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند : اول پطرس ۳: ۱۸تنها یک راه مهیا گشته است (اول تیموتاوس۲: ۵و۶ )عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار، خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهدو در یوحنا ۱۴: ۶ می خوانیم: عیسی به او فرمود: راه منم و زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر بویسله من بله عیسی مسیح جریمه سنگین گناهان بشر را با مرگ خود بر روی صلیب و ریختن خون خود داد . او مرد و از میان مردگان برخاست تا عدالت را برای ما به ارمغان بیاورد و ما را با خدا آشتی دهد

قدم چهارم:

شما نیز می توانید این رابطه گمشده خود را با خدا بازیابید و زندگی خود را از تباهی نجات دهید. تنها می بایست به عیسی اعتماد کنیداین اعتماد با این درخواست شروع می شود که از او بخواهید تا گناهانتان را از شما دور کرده و از او دعوت کنید تا وارد قلبتان بشودکلام خدا بسیار واضح است: اکنون در مقابل در ایستاده، در را میکوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من مکاشفه ۳: ۲۰همچنین کتاب مقدس می فرماید: در واقع اگر انسان با زبان خود اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت: رومیان ۹: ۱۰

قدم پنجم:

دعا کنید تا عیسی مسیح وارد قلبتان شوددر این لحظه می توانید مهمترین دعای زندگی خود را انجام دهیدعیسی میسح عزیز، ایمان دارم که تو پسر خدا هستی. ایمان دارم که ۲۰۰۰ سال پیش به زمین آمدی . ایمان دارم که بر روی صلیب مردی و خون خود را برای گناهان من ریختی تا نجات یابم. ایمان دارم که از میان مردگان برخواستی و به آسمان صعود نمودی. ایمان دارم که دوباره بر روی زمین برخواهی گشت. عیسی عزیز، من گناهکار هستم. گناهان مرا ببخش و مرا با خون پاک خود بشور و به قلبم وارد شو. روحم را هم اکنون نجات بده. زندگی خود را به تو می دهم. تو را بعنوان نجات دهنده خود می پذیرم. من تابد ازان تو هستم و تا به آخر تو را خدمت خواهم کرد. از هم اکنون متعلق به تو هستم. دیگر به این جهان و دشمن روح خود یعنی شیطان تعلق ندارم، متعلق به تو هستم و دوباره متولد شده ام. در نام عیسی مسیح آمین با این دعا و اعتراف گناهان خود و دعوت مسیح به قلب خود، خداوند گناهان شما را آمرزیده و شما را فرزند خود ساخته است، کتاب مقدس این اعتماد را به شما می دهد: او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابندیوحنا ۱: ۱۲

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید