نگاهی گذرا به دوران های آخر زمان: تثلیث شیطان (بررسی دجال و نبی کاذب)

image_pdfimage_print
نگاهی گذرا به دوران های آخر زمان: تثلیث شیطان (بررسی دجال و نبی کاذب)
نگاهی گذرا به دوران های آخر زمان: تثلیث شیطان (بررسی دجال و نبی کاذب)

کتاب مکاشفه یوحنا، نشان می دهد که شیطان به تقلید از تثلیث مقدس خداوند (پدر، پسر، روح القدس)، تثلیث نامقدس را تشکیل می دهد که عبارت است از شیطان، دجال (ضد مسیح) و نبی کاذب (مکاشفه فصل۱۳، فصل ۱۶ آیه ۱۳، فصل ۱۹ آیه ۲۰ آیه ۱۰).

دجال، شیطان نیست بلکه شخصی است تحت کنترل و قدرت شیطان. مفسران کتاب مقدس او را مسیح دروغین و تقلبی شیطان می نامند. ضد مسیح (دجال)، حتی مرگ و قیام (زنده شدن از مرگ) را به تقلید از مسیح، صحنه سازی خواهد کرد (مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۱۴). مردم از او پیروی خواهند کرد و او را خواهند پرستید، چون قدرت و معجزات دجال آنان را محسور خود خواهد ساخت ( فصل ۱۳ آیات ۳- ۴). او همه مردم دنیا را تحت رهبری خود خواهد آورد( فصل ۱۳ آیات ۷- ۸) و اقتصاد دنیا را در دست خواهد گرفت (فصل ۱۳ آیات ۱۶- ۱۷). مردم تحت تاثیر قدرت و تعالیم ضد مسیح، با دل و جان از او پیروی خواهند کرد.

دجال، مرد متفکر و نابغه ای است که قادر خواهد بود ثبات سیاسی و اقتصادی را در جهان پدید آورد و صلح و اتحاد را میان ملل به طور موقت فراهم سازد. با این توصیف، کلام خدا شرح می دهد که او اسرائیل را شکست می دهد و بر آن حکومت می کند (مکاشفه فصل ۱۳ آیات ۵- ۷). اما نمی تواند آسیب مذهبی و روحانی به یهودیان وارد سازد. او سلطه خود را بر تمام دنیا خواهد گسترانید و از همه خواهد خواست تا او را بپرستند. همه به جز ایمانداران واقعی او را عبادت خواهند کرد (دوم تسالونیکیان فصل ۲ آیات ۳- ۴). او به ایمانداران مسیحی آسیب خواهد رسانید و برخی از آن ها کشته خواهند شد (مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۱۰).
مسیح درباره ظهور معلم ها و پیامبران کاذب در زمان های آخر هشدار داد (متی فصل ۲۴ آیه ۲۴). طبق فرمایش مسیح، آن ها حتی معجزات حیرت انگیزی انجام خواهند داد. پیغام های آنان با ظاهر و شکلی عالی بیان می شود، اما با پیغام کتاب مقدس مطابقت ندارد. کتاب مقدس مهم ترین پیامبر دروغین را نبی کاذب معرفی می کند (مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۱۱). او در دوران های آخر ظاهر می شود و نسخه جعلی روح القدس (روح خدا) است. ظاهرا کارهای خوب انجام می دهد، اما هدف او از معجزاتش، فریب مردم است.

نبی کاذب، آدم عادی نیست که در کوچه و خیابان ظاهر شود، بلکه طبق روایت کتاب مکاشفه:”از داخل زمین بیرون می آید. شاخ هایش مانند بره است، اما صدایش وحشتناک و مانند اژدها است” (مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۱۱). در بدو ظهور، نبی کاذب مانند بره، فروتن و بی آزار به نظر می رسد (شاخ هایش مانند بره)، اما در واقع او سخنگوی شیطان است (صدایش وحشتناک مانند اژدها).

کارشناسان و مفسران کتاب مقدس معتقدند که نبی کاذب، مذهب جدیدی را به وجود می آورد که ترکیبی از تعالیم ادیان دیگر است. ولی مذهب او فقط از عطش و میل شدید نفسانی برخوردار است (مثلا تعدد همسر، قتل مخالفان مذهب، رواج همجنس گرایی، توهین به خدای حقیقی…). نبی کاذب رسانه های جهان (رادیو، تلویزیون، اینترنت و روزنامه ها) را کاملا تحت کنترل خود درمی آورد، تا عقاید او را ترویج و اشاعه دهند. او با نیرنگ و فریب، دروغ را حقیقت و راستی جلوه می دهد. نبی کاذب به نمونه و الگویی کامل برای تمام انسان ها مبدل خواهد شد. یوحنا می گوید که او از آسمان (جایگاه خدا) نازل نمی شود، بلکه از زیر زمین بیرون می آید. با این توصیف، مردم عقاید نبی کاذب را می پذیرند و با غیرت و وفاداری از او پیروی می کنند.

طبق روایت کتاب مکاشفه، نبی کاذب در مقابل چشمان همگان دست به معجزات باورنکردنی می زند و از آسمان آتش به زمین می آورد! (مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۱۳). معجزات شیطانی برای فریب مردم صورت می گیرد. معجزات نبی کاذب ما را به یاد جادوگران فرعون می اندازدکه در دربار مصر، معجزات موسی را تکرار کردند (خروج فصل های ۷ – ۱۲). علامات و معجزات واقعی ما را به سوی عیسی مسیح رهنمون می سازد. اما نبی کاذب از طریق معجزه در مردم نفوذ می کند و بعد به آن ها دستور می دهد مجسمه دجال را بپرستند (مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۱۴). حتی نبی کاذب به مجسمه جان می بخشد تا بتواند سخن بگوید و همه کسانی را که او را نمی پرستند، به مرگ محکوم کند (آیه ۱۵).

نشانه های نبی کاذب

یک. او از زمین بیرون می آید. سخنان و تعالیم او کاملا نفسانی و دنیوی است. این در حالی است که روح القدس از آسمان نازل شده و به انسان کمک می کند تا برده امیال نفس سرکش خود نباشد. ثمرات روح القدس عبارتند از: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری (غلاطیان فصل ۵ آیه ۲۲). مثلا با ثمره محبت می توانیم دشمنان را ببخشیم، یا به هنگام رویارویی با بحران ها و مشکلات از آرامش و صبر الهی برخوردار شویم.

دو. نبی کاذب، معجزات باورنکردنی و شگفت انگیز انجام می دهد (مکاشفه فصل ۱۳ آیات ۱۳- ۱۴). همان طور که اشاره شد، او از معجزات خداوند تقلید می کند.

سه. نبی کاذب از طریق دجال مرگ و زنده شدن مسیح را صحنه سازی می کند تا بدین ترتیب مردم را فریب دهد (فصل ۱۳ آیه ۱۴). دجال توسط مخالفانش ترور می شود، اما نبی کاذب او را زنده می کند. نبی کاذب هم چنین به مجسمه جان می بخشد. این مجسمه قادر خواهد بود که مخالفان را به قتل برساند (آیه ۱۵).

چهار. نبی کاذب مردم را وادار می کند تا علامت دجال را بر دست راست یا پیشانی خود بگذارند (آیه ۱۶). او برای تقلید از علامتی که خدا بر پیروانش نهاده (فصل ۷ آیات ۲- ۳)، عدد ۶۶۶ را انتخاب می کند. در فصل هفتم مکاشفه می خوانیم که مهر الهی بر پیشانی خادمین خدا زده می شود ( این مهر فیزیکی نیست، بلکه مقصود حضور روح القدس در باطن انسان نجات یافته از گناه است). شیطان به تقلید از خداوند، مهر فیزیکی بر پیشانی و دست راست پیروان خود قرار می دهد. آن احتمالا قطعه ریز الکترونیکی است که حاوی اطلاعات مانند آدرس، حساب بانکی و شناسنامه هر فرد می باشد و در زیر پوست نصب می شود. در آن زمان، هیچکس نمی تواند شغلی به دست آورد یا چیزی بخرد، مگر این که علامت مخصوص دجال را بر خود داشته باشد (آیه ۱۷).
اگر عدد هفت در کتاب مقدس “عدد کامل” محسوب می شود و اگر سه بار تکرار ۷ بیانگر کاملیت است، پس عدد ۶۶۶ نشانه نقض و عدم کاملیت است. این عدد مظهر سلطه جهانی و شرارت کامل این تثلیث نامقدس است که برای باطل کردن کار مسیح طراحی و برنامه ریزی شده است.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید