سئوال مخالفان: اگر در فصل اول کتاب پیدایش خدا گیاهان را آفرید چرا در فصل ۲ آیه ۵ می خوانیم که هیچ بوته و گیاهی بر روی زمین نروئیده بود؟

image_pdfimage_print
سئوال مخالفان: اگر در فصل اول کتاب پیدایش خدا گیاهان را آفرید چرا در فصل ۲ آیه ۵ می خوانیم که هیچ بوته و گیاهی بر روی زمین نروئیده بود؟
سئوال مخالفان: اگر در فصل اول کتاب پیدایش خدا گیاهان را آفرید چرا در فصل ۲ آیه ۵ می خوانیم که هیچ بوته و گیاهی بر روی زمین نروئیده بود؟

یکی از سئوالات مخالفان این است که چرا فصل اول کتاب پیدایش گزارش می دهد خدا گیاهان را آفرید (آیات ۱۱- ۱۲)، ولی در فصل دوم تناقض آشکار مشاهده می شود:”هیچ بوته و گیاهی بر زمین نروئیده بود، زیرا خداوند هنوز باران نباریده بود” (آیه ۵)؟

برای پاسخگویی به این سئوال به نکات زیر توجه فرمایید:

۱٫ فصل دوم کتاب پیدایش، گزارش دوم آفرینش نامیده می شود و دارای جزئیاتی است که در گزارش اول وجود ندارد. این قسمت، مکمل گزارش اول است و نه مغایر آن. آیات ۱ و ۴، اشاره ای است به فصل ۱:” به این ترتیب آسمان ها و زمین و هر چه در آن ها بود، تکمیل گردید”. آیات ۱ تا ۳ فصل ۲ به عنوان بخش آخر گزارش کار خداوند در آفرینش است.

۲٫ در آیات ۴- ۶ دوباره گزارش کلی فصل اول تکرار می شود، با این تفاوت که تاکید آن بر زمین و گیاهان است. سه مرحله طولانی را مشاهده می کنیم:

“خداوند آسمان ها و زمین را ساخت” (آیه ۴)

“هیچ بوته و گیاهی بر روی زمین نروئیده بود” (آیه ۵)

“آب از زمین بیرون آمد و تمام خشکی ها را سیراب کرد” (آیه ۶).

آیات ۵ و ۶ با فصل اول آیات ۱۱- ۱۲ مرتبط است. دوران طولانی که زمین خشک بود و سپس توسط فوران آب های زیرزمینی، آبرسانی مفید انجام می شود و زمینه برای پیدایش گیاهان و درختان مساعد می گردد.

بنابراین جزئیاتی در فصل ۲ آیات ۵- ۶ ذکر می شود که در فصل ۱ آیات ۱۱- ۱۲ توصیف نشده بود.

برخی از مخالفان کتاب مقدس، اشاره فصل ۲ آیه ۵ به انسان را به دوران آدم و حوا مرتبط می دانند (آدمی نبود که بر روی زمین کشت و ذرع کند)، در حالی که آیه ۶ به آبرسانی توجه دارد، و آیه ۷ به آفرینش آدم. به عبارت دیگر مراحل آفرینش را می بینیم: زمین بایر، آبرسانی، پیدایش گیاهان و سپس آفرینش آدم. هر کدام از این آیات، زمان طولانی را در بر می گیرد.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید