آیا خدا به روش تکامل، جهان را آفرید؟

آیا خدا به روش تکامل، جهان را آفرید؟

آیا خدا به روش تکامل، جهان را آفرید؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →