کتاب مقدس درباره خودکشی چه می گوید؟

image_pdfimage_print
خودکشی
خودکشی

برای آگاهی از نگرش کتاب مقدس درباره خودکشی، لطفا نکات زیر را مطالعه فرمایید:

یک. کتاب مقدس هرگز خودکشی را به عنوان آخرین راه حل، حتی در موقعیت خطرناک، تعلیم نداده است. مطابق نگرش کتاب مقدس، ارتکاب به خودکشی، ملاک وارد شدن به حضور خداوند نیست. شخصی که خودکشی می کند، در عمل سفرش را به جهنم سرعت می بخشد.
دو. کتاب مقدس می فرماید که زندگی انسان از افکارش شکل می گیرد (امثال سلیمان فصل ۴ آیه ۲۳).

طرز فکر ما تعیین کننده نوع احساس ما و نوع احساس ما تعیین کننده عملکرد ما می باشد. مسیح فرمود که عمل گناه آلود، با یک فکر شروع می شود . اگر اجازه دهیم حسد، نفرت و انتقام در افکار ما جای بگیرند، بدون تردید به انجام اعمال گناه آلود کشیده خواهیم شد (مرقس فصل ۷ آیات ۲۰- ۲۳).

سه. چهارگروه اقدام به خودکشی می کنند: اشخاصی که دچار بیماری روانی هستند، کسانی که تصور می کنند زندگی پوچ و بی معنا است، افرادی که با شکست و ناکامی مواجه شده اند و عده ای که تصور می کنند با کشتن خود و دیگران به ترویج و گسترش ایدئولوژی خویش خدمت می کنند.

چهار. پوچ گراها و کسانی که از شکست و ناکامی رنج می برند، یا به خدا ایمان ندارند و یا به خدا بسیار بدبین هستند. آن ها بدون استثناء همگی خودخواه و یکدنده هستند و گوش شنوا ندارند و برای بهبود وضع خود هیچ اقدامی نمی کنند. زندگی دیگران برای آنان ارزش ندارد و دائما به دیگران فحاشی و توهین می کنند. منشاء خودکشی آنان نه مشکلات و ناکامی یا تاثیر منفی جامعه، بلکه خودمحوری و نگرش منفی شخص به اطرافیان و همه چیز است. هیچ دلیل و برهان منطقی را نمی پذیرند. این اشخاص به جای کمک به خود و مشاوره با روان پزشک یا افراد دلسوز، خودشان تصمیم نهایی را می گیرند.

پنج. در کتاب مقدس نام چهار نفر که خودکشی کرده اند، ذکر شده است:

شائول (اول سموئیل فصل ۳۱ آیه ۴)

اخیتوفل (دوم سموئیل فصل ۱۷ آیه ۲۳)

زمری (اول پادشاهان فصل ۱۶ آیه ۱۸)

یهودا (شاگرد خیانتکار مسیح انجیل متی فصل ۲۷ آیه ۵)

چرا افراد مذکور خودکشی کردند؟

برخورد شائول (اولین پادشاه اسرائیل) با مرگ درست مانند برخوردش با زندگی بود. او همواره بدون در نظر گرفتن خدا یا طلبیدن هدایت او، اقدام می کرد. شائول فردی بود دمدمی مزاج، نامطیع و خودرای. قلب او از آن خدا نبود.

اخیتوفل مشاور ابشالوم (شاهزاده اسرائیل) بود. او مشورت های اشتباه و احمقانه به ابشالوم می داد. وقتی اخیتوفل خودش را در موقعیت خطرناک دید، خود را به دار آویخت.

زمری یک یهودی بت پرست بود که فرماندهی نیمی از عرابه های سلطنتی را به عهده داشت. او پادشاه اسرائیل را کشت و بر تخت سلطنت نشست. اما ارتش علیه او کودتا کرد و زمری کاخ سلطنتی را آتش زد و خود نیز در میان شعله های آتش سوخت.

یهودا که از شاگردان مسیح بود و برای دستگیری عیسی به طور نمایشی نقش شاکی را ایفا کرده بود، خواست اتهامی را که به عیسی وارد کرده بود، پس بگیرد. اما رهبران مذهبی یهود به او توجهی نکردند. یهودا از کرده خود پشیمان شد و به جای توبه و بازگشت به سوی خدا، خود را با طناب خفه کرد.

این افراد مردان شریر، خطاکار و گناهکار بوده اند. خدا تنها شخصی است که می تواند در مورد عمر انسان تصمیم بگیرد. اما وقتی این قدرت را در دست های خودمان بگیریم، به خدا گناه ورزیده ایم.

شش. شکی نیست که خودکشی، فاجعه ای اسفبار است. از آن بدتر، اقدام به خودکشی از یک فاجعه هم بسیار بزرگ تر است. خداوند فرمود:”قتل نکن” (خروج فصل ۲۰ آیه ۱۳).

خداوند هم چنین فرمود:”امروز زندگی و مرگ، لعنت و برکت را در برابر شما قرار داده ام. زندگی را انتخاب کنید تا شما و فرزندان تان زنده بمانید. خداوند، خدای تان را دوست داشته از او اطاعت کنید، زیرا او زندگی شماست” (تثنیه فصل ۳۰ آیه ۲۰).

هفت. اگر فکر می کنید بحران و مشکلات شما راه حل ندارد، بدانید که خدا امور این دنیا از جمله زندگی شما را کاملا تحت کنترل دارد. شما هنوز در دست های پیروزمند و معجزه گر خداوند قرار دارید.

هشت. وقتی با راه حل های نامناسب دنیا روبرو هستیم، باید راه حل خداوند را انتخاب کنیم. وقتی به بن بست می رسیم این گفتار مسیح را به خاطر بیاوریم:”از نظر انسان این کار غیرممکن است، ولی نزد خدا همه چیز ممکن است” (متی فصل ۱۹ آیه ۲۶).

کلام خداوند می فرماید:”بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسان جدید تبدیل شوید” (رومیان فصل ۱۲ آیه ۲). وقتی به نظر می رسد که به بن بست رسیده ایم، خداوند راهی مهیا خواهد کرد.

نه. وقتی زندگی خود را بررسی می کنیم، چه می بینیم؟ آیا مشکلات را می بینیم یا فرصت ها را؟ اگر پیوسته افکار غم انگیز و دردناک را در سر بپرورانیم، غمگین، رنجیده و خشمگین خواهیم شد. وقتی خدا بخواهد در زندگی ما عمل کند، سخت بودن و غیرممکن بودن معنای خود را از دست می دهد. بنابراین، دست از حرف زدن درباره آنچه نمی توانید انجام دهید، بردارید و شروع کنید به حرف زدن درباره آنچه خدا می تواند انجام دهد. اگر موقعیت خود را به خدا واگذارید، در نهایت بهتر بیرون خواهید آمد. شما بسیار جلوتر از آن جایی خواهید بود که اگر خودتان با قدرت خود سعی در رفع مشکل می کردید.

ده. شاید بپرسید:”چطور ممکن است که روزی کار و بار من بالا بگیرد و گل کند؟ به نظر غیرممکن است”. اما باید بدانید که قرار نیست قدرت محدود شما کاری بکند. قرار نیست نیروی محدود شما کاری کند. این خداوند است که این کارها را انجام می دهد.

یازده. بگذارید گذشته در گذشته بماند. درست از همین جایی که امروز هستید، از نو شروع کنید. اگر به فکر کردن درباره ناامیدی های گذشته ادامه دهید، مانع معجزه و برکات خدا در زندگی تان می شوید. خدا همیشه آماده انجام کارهای برجسته و تازه در زندگی شما است، بنابراین وقتی خدا با ماست، آینده مانند گذشته نیست.

دوازده. به ناامیدی های دیروز و ناکامی های گذشته فکر نکنید. به آنچه می شد انجام دهید و می بایست انجام می دادید، فکر نکنید. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید این دعا را بکنید:”خداوندا، با کمک تو نمی گذارم گذشته، آینده ام را خراب کند. من به سوی هدفم پیش می تازم. تمام تلاشم را خواهم کرد، زیرا می دانم امروز روز خداوند است، بنابراین، تو برای من فیض جدید، بخشش جدید، لطف جدید، برکت جدید و حکمت جدید در نظر گرفته ای. آمین”.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید