۴۰ سئوال مسیحیان از مخالفان مسیحیت در مورد “نظریه تحریف کتاب مقدس”

image_pdfimage_print
۴۰ سئوال مسیحیان از مخالفان مسیحیت در مورد "نظریه تحریف کتاب مقدس"
۴۰ سئوال مسیحیان از مخالفان مسیحیت در مورد “نظریه تحریف کتاب مقدس”

مخالفان ادعا می کنند که کتاب مقدس توسط انسان ها تحریف شده است. این ادعا سئوالاتی را مطرح می سازد:

۱٫ چرا قرآن از مسلمان درخواست کرده است که از تورات و انجیل پیروی کنند:” کسانی که از آیات تورات و انجیل اطاعت و پیروی نکنند، به شدت گمراه شده اند (نساء آیه ۱۳۶). حتی به پیامبر اسلام پیشنهاد شد که برای رفع شبهاتش و درک حقانیت پیام خود، آن را با مطالب مکاشفات پیشین که خدا به یهودیان و مسیحیان بخشیده، بسنجد (یونس ۹۴-۹۵). این آیه اعتبار و حقانیت کتاب مقدس را برای مسلمانان تایید می کند. اگر کتاب مقدس تحریف شده، پس چرا مسلمانان باید کتاب مقدس را بخوانند؟

وقتی از یک مسلمان سئوال می کنید که چرا کتاب مقدس تحریف شده؟ می گوید قرآن تایید کرده که کتاب مقدس تحریف شده و تاکید کرده که نباید آن را بخوانید! چنین آیه ای در قرآن وجود ندارد. این درحالی که قرآن از مسلمان درخواست کرده است که از تورات و انجیل پیروی کنند:” کسانی که از آیات تورات و انجیل اطاعت و پیروی نکنند، به شدت گمراه شده اند (نساء آیه ۱۳۶). حتی به پیامبر اسلام پیشنهاد شد که برای رفع شبهاتش و درک حقانیت پیام خود، آن را با مطالب مکاشفات پیشین که خدا به یهودیان و مسیحیان بخشیده، بسنجد (یونس ۹۴-۹۵). این آیه اعتبار و حقانیت کتاب مقدس را نزد مسلمانان تایید می کند. درست است که در تعالیم قرآن و کتاب مقدس تضاد و تفاوت هست، ولی عجیب است که قرآن مسلمانان را به خواندن انجیل تشویق می کند! اگر انجیل تحریف شده، پس چرا مسلمانان باید انجیل را بخوانند؟ این نکته را اکثر مسلمانان نمی دانند. بنابراین ابتدا باید به آن ها نشان داد که نگرش قرآن درباره کتاب مقدس چیست.

۲٫ در قرآن، کتاب مقدس شامل تورات، مزامیر و اناجیل می‌شود. حداقل ۶۴ آیه قرآن، از این کتب به عنوان کلام خدا نام می‌ برند و بر این امر تاکید می‌ کنند که باید این کتب را خواند و اوامر آنها را به اجرا گذاشت. برخی ادعا می‌کنند که در تورات، مزامیر و اناجیل دست برده شده است. با این حال، این ادعا نادیده گرفتن کلام قرآن است و مثل این است که بگوییم خدا قادر به حفظ کلام خود نمی ‌باشد.

۳٫ چرا مسیح در قرآن “کلمه خدا” نامیده شده است؟ (آل عمران آیه ۴۵)

۴٫ چگونه چند نفر یهودی موفق شدند کتاب مقدس را تحریف کنند و خدا نتوانست مانع اجرای نقشه شوم آنان شود؟

۵٫ آیا عده ای یهودی یا کشیش، کتاب مقدس را تحریف کرده اند یا خواست و اراده خداوند آن بود که کلامش باطل شود؟

۶٫ اگر کلام خدا برتر از همه چیز است و در اولویت می باشد، چرا خدا اجازه داد تا کلامش تحریف شود؟

۷٫ اگر انعام آیه ۱۱۵، یونس آیه ۶۴ و کهف آیه ۲۷ تاکید می کنند که هیچکس کلام خدا را نمی تواند تغییر دهد، چرا چند تن از یهودیان موفق شدند تا کلام خدا را تغییر دهند؟

۸٫ اگر خواست و اراده خداوند آن بود تا کلامش توسط یهودیان و کشیش ها تحریف شود، پس آن افراد مقصر نیستند، زیرا خدا آنان را برانگیخت تا کتاب مقدس را تحریف کنند. آیا با این نظر موافق هستید؟

۹٫ چرا خدا اجازه داد تا کلامش بعد از اندک زمانی تحریف شود و در نتیجه مردم برای صدها یا هزاران سال در جهالت، گناه و گمراهی به سر ببرند؟

۱۰٫ اگر خدا اجازه داده تا برخی از نسخه های کتاب مقدس تحریف شود، پس نسخه های حقیقی بایستی در جایی وجود داشته باشند. مثلا برخی از طومارهای عهد عتیق در غار قمران در نزدیکی دریای مرده در اسرائیل کشف شدند. این طومارها متعلق به قبل از میلاد است.

۱۱٫ آیا ابراهیم، اسحاق، یعقوب و موسی در یک پروژه الهی فعال بوده اند که سرانجام می بایست تحریف شده و باطل گردد؟

۱۲٫ چرا خدا اجازه داد تا پروژه های تورات و انجیل که از دیدگاه الهی دارای ارزش و منزلت چندانی نبوده اند، وقت و عمر نسل های بشر را تلف نماید؟ چرا از ابتدا خدا بهترین را عرضه نکرد؟

۱۳٫ اگر به ادعای مسلمانان، حتی یک نسخه واقعی هم از کتاب مقدس باقی نمانده، چگونه می توان ثابت کرد که قرآن برتر از کتاب مقدس است؟

۱۴٫ اگر پس از ظهور یک پیامبر جدید، قرار باشد کتاب های قبلی تحریف و باطل شوند، چه کسی می تواند ادعای این پیامبر جدید را به محک آزمایش بزند و آن را با کتاب های قبلی مقایسه کند؟

۱۵٫ شخصی را در نظر بگیرید که ادعا می کند وارث و صاحب خانه است، ولی سند و مدرک معتبر برای تایید ارث و مالکیت خانه، در اختیار ندارد! چرا اسناد و مدارک اثبات دین جدید، باید نابود شوند؟ چگونه متن نامعتبر می تواند سندی باشد برای دین جدید؟

۱۶٫اگر یک نسخه واقعی از کتاب مقدس باقی مانده بود تا متن آن با قرآن مقایسه شود، آیا دوباره ادعا می کردید که کتاب مقدس کلام خدا نیست؟

۱۷٫ اگر در قرون دوم میلادی به بعد اناجیل تحریف شده، چرا کلیساهایی که نسخه های معتبر و موثق را در اختیار داشته اند، اعتراض نکردند؟ چگونه نسخه تحریف شده در اختیار کلیساهایی قرار گرفت که نسخه های معتبر را داشتند؟

۱۸٫ چرا پدران کلیسا به تغییرات متن اناجیل اشاره نکرده اند؟ چرا در نقل قول های پدران کلیسا از آیات اناجیل، تضاد مشاهده نمی شود؟

۱۹٫ باید از منتقدان پرسید که آیات تغییر یافته چه سود و منفعتی عاید رهبران کلیساها می کرد؟ مثلا اگر در آیات تغییر داده شده می خواندیم که مسیح فرموده به جای ده درصد که در شریعت یهود ذکر شده، شما باید سی درصد از درآمد خود را به کلیسا بدهید، یا رهبران کلیسا به جای یک زن، باید با هفت زن ازدواج کنند، یا کسانی که با رهبران کلیسا مخالفت نمایند، اعدام شوند… درمی یافتیم که همه احکام مذکور به نفع کشیش ها است!

۲۰٫ اگر ادعای تحریف کتاب مقدس صحیح بود، چگونه مارتین لوتر(کشیش کاتولیک) به تضاد رفتار رهبران فرقه کاتولیک با متن کتاب مقدس پی برد و نهضت پروتستان را تاسیس کرد؟

۲۱٫ چگونه یهودیان کتاب مقدس را تحریف کرده اند، در حالی که این کتاب بارها و بارها علیه گناهان و نااطاعتی قوم اسرائیل هشدار داده یا آنان را تنبیه کرده است؟

۲۲٫ اگر طبق ادعای مخالفان تورات صدها سال قبل از ظهور مسیحیت، تحریف شده، چرا قرآن یهودیان را موظف می کند تا تورات را بخوانند؟

۲۳٫ منتقدان می گویند لزومی نداشت تا چهار انجیل نوشته شود. یک انجیل کافی بود. در پاسخ باید گفت که اگر فقط یک انجیل وجود داشت، مخالفان این ادعا را مطرح می کردند که چرا فقط یک شاهد وجود دارد؟ چگونه بدانیم ادعای این شاهد صحیح و موثق است؟ چرا سایر شاگردان که شاهد معجزات، تعالیم و مرگ و زنده شدن مسیح بوده اند و صعود او را به آسمان مشاهده کردند، سرگذشت استاد خود را به رشته تحریر درنیاوردند؟ آیا در دادگاه از چند نفر شاهد سئوال نمی شود؟ مطابق شریعت یهود شهادت چند نفر در دادگاه، مانع از دروغگویی و ایجاد شک و تردید می گردید (تثنیه فصل ۱۷ آیه ۶).

۲۴٫ عده ای از مخالفان مدعی اند که اناجیل توسط شاگردان مسیح که شاهد عینی بوده اند، نوشته نشده. این ادعا سئوالی را مطرح می سازد: اگر شاهدان عینی اناجیل را ننوشته اند، پس آیا انجیل واقعی توسط کسانی نوشته شده که زندگی و تعالیم مسیح را از نزدیک ندیده اند؟ اگر شاهدان اصلی دروغگو بوده اند، چگونه می توان به گزارش افرادی اعتماد کرد که حتی در موقعیت شاهدان هم نبوده اند؟

۲۵٫ در کدام قرن یا سال کتاب مقدس تحریف گردید؟

۲۶٫ آیا کتاب مقدس قبل یا بعد از اسلام تحریف شده است؟ در دوران ظهور اسلام، نسخه های زیادی از کتاب مقدس در قاره های اروپا، آسیا و آفریقا به زبان های مختلف در دسترس مردم بود. اگر کسی تصمیم داشت کتاب مقدس را تحریف کند، چگونه می توانست نسخه های سراسر دنیا را جمع آوری کرده و شروع کند به تحریف کردن؟

۲۷٫ چه کسی کتاب مقدس را تحریف کرد؟

۲۸٫ در کجا کتاب مقدس تحریف شد؟ ( کدام کشور یا شهر؟)

۲۹٫ چه قسمت هایی از کتاب مقدس تحریف شده است؟ آیا تمام آیات تحریف شده یا تغییر محدود به برخی از آیات می شود؟

۳۰٫ قبل از تحریف، آن قسمت ها دارای چه آیاتی بوده اند؟ آیا کتاب مقدس اصلی را که تحریف نشده است، تا به حال دیده اید؟

۳۱٫ چرا شخصی حاضر شده تا این مسئولیت دشوار تحریف کتاب مقدس را به عهده بگیرد؟

۳۲٫ آیا باور می کنید که شیطان مردم را به خدا علاقمند کند؟ مسیح فرمود:”شیطان از حقیقت نفرت دارد. او دروغگو و پدر دروغگویان است” (یوحنا فصل ۸ آیه ۴۴). ذات شیطان اخلاق گرا نیست، و در نتیجه نمی تواند شخص منفی را به فرد مثبت و مفید تبدیل کند. در شیطان هیچ گونه نیکویی ساکن نیست. همه می دانند که دروغ و فریب قادر به تغییر و تحول عمیق روحانی نمی باشد. چگونه ایماندار مسیحی می تواند با قدرت شیطان، دشمن خود را ببخشد و آرامش و صبر الهی را در زندگی خود مشاهده کند؟ کسی که از شیطان پیروی می کند، وضع او بد و بدتر خواهد شد. درخت را از میوه هایش می شناسند. تعالیم الهی و اخلاقی مسیح با ذات شیطان کاملا متضاد است.

۳۳٫ باور این نکته برای مردم غیر ممکن است که عده ای بدانند که تبلیغ آن ها دروغ است، اما به خاطر همان ادعای دروغ جان خود را از دست بدهند. طبق روایت تاریخ، یازده شاگرد مسیح، به خاطر ادعاهای شان شهید شدند. یوحنا هم دوران سخت زندان را گذراند.

۳۴٫ آیا شواهد تاریخی و کشفیات باستان شناسی، تحریف کتاب مقدس توسط انسان ها و عدم حمایت خداوند از کلام خودش را تایید می کنند؟

۳۵٫ اگر تعالیم مسیح تحریف شده، چرا در عهد جدید (تعالیم مسیح و شاگردانش) دستور کشتار مخالفان مسیحیت صادر نشده است؟ چرا در این تعالیم تاکید شده که مسیحیان از انتقام و خشونت اجتناب کنند و برای دشمنان دعای برکت کنند؟ کسانی که به نام مسیحیت به زور و اسلحه متوسل شده اند، به تعالیم مسیح خیانت کرده اند.
نظر به این که تاکنون جواب قانع کننده و مستدلی به پرسش های مذکور داده نشده، پس باید گفت که موضوع تحریف کتاب مقدس فقط تصوری و خیالی است. آنچه را که مخالفان از متن کتاب مقدس درک نمی کنند، آن را تحریف قلمداد می کنند. توجه به شایعات و نظرات اشتباه دیگران، برداشت تحت الفظی از متن کتاب مقدس و درک نادرست از مقصود نویسنده، ارتباط ندادن آیه مورد انتقادشان با آیات قبل و بعد، عدم شناخت از تاریخ و فرهنگ دوران باستان در خاور نزدیک، از عوامل مخالفت با کتاب مقدس است.
۳۶٫ نظریه تحریف معیار و ملاک خداوند را در راستی و داوری خوار می شمارد.
۳۷٫ نظریه تحریف، طبیعت و ذات خدا را زیر سئوال برده و خدا را دمدمی مزاج و ضعیف معرفی می کند.
۳۸٫ نظریه تحریف حمایت و پشتیبانی خدا از کلامش را زیر سئوال می برد.
۳۹٫ نظریه تحریف این پندار را در مردم ایجاد می کند که کلام قبلی خدا بازیچه و آلت دست شیطان شده است.
۴۰٫ ادعای مخالفان مبنی بر این که خدا اجازه داد تا کلامش توسط انسان ها تحریف شود، سبب سستی ایمان، عدم اعتماد و لغزش انسان ها نسبت به خالق عالم هستی می شود. آنان تصور می کنند که خدا کوچک، محدود، ضعیف و ناتوان بود که نتوانست از کتاب خود حمایت کند و انسان ها آمدند و کتاب خداوند را به آسانی تحریف کردند! در زمان حاضر بسیاری گمان می کنند که خدا دنیا را به حال خود رها کرده و هیچ گونه دخالتی برای رفع مشکلات و فجایع به عمل نمی آورد. پس تردیدی نیست که نتوانست یا نخواست از کلامش دفاع و حمایت کند! ملحدان نیز این ادعا را مطرح کرده اند که اگر خدایی وجود داشت، هرگز اجازه نمی داد کتابش توسط انسان ها تحریف شود!

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید