درس ۹ توبه از اعمال مرده

image_pdfimage_print

۱۰۹ – زیر بنا به چه معناست ؟

* طبق فرهنگ لغت میراث آمریکا ، زیر بنا یعنی آن اساس و بنیادی که بر آن چیزی می ایستد یا تکیه می کند .

** زیر بنا  یا فوندانسیون یک ساختمان یعنی آمده کردن اساسی که ساختمان بر آن بنا می شود .

۱۱۰ – زیر بنای روحانی به چه معناست ؟

یعنی همان تعلیم ها و تجربه ها یی که ما را در خدا بنا می کند که  موجب رشد روحانی ما می شود .

۱۱۱ – چرا زیر بنای روحانی حائز اهمیت است ؟

الف) چگونگی پایه گذاری زیر بنای روحانی ما نه تنها درمکانی که ابدیت را در آن سپری میکنیم  است ، بلکه بر چگونگی باقی زندگی زمینی ما نیز اثر می گذارد .

ب) یک زیر بنای روحانی محکم ، رابطه و تعهد کامل به عیسی مسیح را تقاضا می کند . چرا که او صخره نجات ماست .

متی باب ۷ آیه ۲۴-۲۷

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۳-۴

۱۱۲ – منظور از تعهد کامل به مسیح چیست ؟

الف) آنکه شاگرد و دنباله رو مسیح باشیم .  و این مساله فقط محدود به محیط کلیسا  نباشد  بلکه شیوه زندگی ما باشد . پس همچنان که خدا پسر خود را از ما دریغ نداشت ، ما نیز چیزی را از او دریغ نکنیم.

یوحنا باب ۳ آیه ۱۶

رومیان باب ۸ آیه ۳۲

ب) اگراین تعهد به تمام دل نباشد و بی اشتیاقانه باشد ، خدا توجه نیز خود را بر میدارد . همچنانکه اگر در محل کار خود هم با اشتیاق کار نکنیم ، دیر یا زود کار خود را از دست می دهیم. مسلما مهم ترین تعهد به خداست .

لوقا باب ۱۴ آیه ۳۳

اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۹-۲۰

متی باب ۶ آیه ۲۴

یعقوب باب ۱ آیه ۸

مکاشفه باب ۳ آیه ۱۶

۱۱۳ – چگونه یک پایه و زیر بنای معنوی و روحانی در زندگی شما قرار می گیرد ؟

این مساله تجربه کردنیسیت . مهم است که تعلیم و حکمت در این مورد داشته باشیم ولی سنگ زیر بنا فقط به وسیله خدا در قلب ما قرار می گیرد .

مزامیر باب ۳۴ آیه ۸

متی باب ۷ آیه ۷-۸

۱۱۴ – سنگهای زیربنای روحانی و معنوی کدامند ؟

۱. توبه از اعمال مرده

۲. ایمان به خدا

۳. آموزه تعمید : الف ) تعمید آب   ب) تعمید روح القدس و تعمید آتش

۴. دستگذاری

۵. رستاخیز از مرگ

۶. داوری ابدی

عبرانیان باب ۶ آیه ۱-۲

۱۱۵ – اولین سنگ زیربنای روحانی چیست ؟

توبه از اعمال مرده

۱۱۶ – اعمال مرده کدامند ؟

الف) این اعمال می توانند هرکردار نیکی باشند ، مثلا شرکت در مراسم کلیسا ، اگر صرفا برای کسب پذیرش یا دریافت تایید خدا صورت گیرد .

۱. اعمال مذهبی در ظاهر دارای ارزش معنوی هستند اما هیچ معنویتی به خودی خود در آنها یافت نمیشود .

دوم تیموتوس  باب ۳ آیه ۵

مرقس باب ۷ آیه ۷-۹

کلسیان باب ۲ آیه ۸

۲. حتی شرکت در جلسه دعا یا خواندن انجیل می تواند عملی مرده باشد .

ب) اعمال مرده آن اعمالیسیت که ما جایگزین اعمالی می کنیم که خدا از ما می خواهد. به عنوان مثال اگر خدا به شما بگوید که برای کمک به دوستی به منزل آنان بروید و شما در ازا به جای کمک  برای آن دوست دعا کنید ، این دعا چیزی جز عملی مرده نیست ج) هرگونه  تلاش برای کسب نجات خود از طریق اعمال ، عملی مرده است .

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹-۱۰

۱۱۷ – توبه چیست ؟

الف) توبه در لغت یعنی  “درک بعد از آن ” ، و تغییر عقیده .در عهد جدید میبینیم که توبه  همواره با تبدیل و بهتر شدن  توام است .

ب) توبه به معنای تغییر عقیده نسبت به گناه است . یعنی روش فکری و رفتاری خود را ۱۸۰ درجه تغییر دهیم . توبه شامل بازگشتن از گناه و بازگشتن به سوی خداست .

۱۱۸ – تفاوت مابین تاسف ، اعتراف و توبه چیست ؟

الف) تاسف :

۱. تاسف ، نوعی حس است هم خانواده با پشیمانی، غم ، غصه و رنج

۲. همان احساسیست که به هنگام گناه گریبانگیرمان می شود.

۳. احساس تاسف به تنهایی قادر به از بین بردن مشکلات ناشی از گناه در زندگی ما نیست .

۴. اما تاسف گول زننده است . گاهی از اینکه گناهمان آشکار شده تاسف می خوریم یا اینکه چرا قبل از اتمام عمل گناه دستگیر شدیم . تاسف بسیاری از افراد ازانجام عمل گناه نیست .

ب) اعتراف :

۱. به معنای زیر بار رفتن ، تصدیق کردن    است .

۲. در زبان یونانی یعنی تصدیق و تایید به زبان ، تصدیق و موافق بودن

۳. اعتراف یعنی موافق بودن با خدا و تصدیق آنچه خدا در مورد گناه می گوید .

۴. اما میتوان به گناه خود و نظر خدا در این مورد آگاه بود و اعتراف کرد ، در حالیکه هیچ قصدی برای پرهیز از آن گناه نداریم .

توبه :

۱. توبه از گناه مجموعه ایست از تاسف و اعتراف و تغییر قاطع قلبی

پس از گناه خود متاسف میشویم، موافق با نظر خدا گناه خود را اشتباه و زشت میخوانیم .از گناه بازگشت میکنیم و اشتیاق به دوری از آن گناه را برای همیشه در دلمان قرار مدهیم.

۲. توبه بدون تغییر قلبی مفهومی ندارد .

۱۱۹ – چرا باید از اعمال مرده خود توبه کنیم؟

الف) اعمال مرده قدر به نجات ما نیستند . اعمال مرده ما به ما  احساس امنیت کاذب می بخشند . خود تصور میکنیم که خدا را خدمت می کنیم در حالیکه خدا از اعمال مرده منزجر است .

افسسیان باب ۲ آیه ۸-۹

اول قرنتیان باب ۳ آیه ۱۰-۱۱

عاموس نبی باب ۵ آیه ۲۱-۲۳

ب) برای بنای زیربنای نیکو و محکم بایستی از اعمال مرده خود بازگردیم.

همانطور که باغ را از سنگها و کلوخ ها پاک میکنیم تا گیاهان به خوبی قدر به رشد شوند ، اعمال مرده را از زندگی خود بیرون میکنیم تا گل ایمن در قلبمان نمو کند.

متی باب ۶ آیه ۲۴

اول یوحنا با ۲ آیه ۱۵

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید