درس ۱۳ – تعمید روح القدس

image_pdfimage_print

۱۵۹ – دومین تعمیدی که تجربه میکنیم چیست ؟

تعمید روح القدس 

۱۶۰ – تعمید در روح قدوس خدا چیست ؟

این تعمید نوعی توانمند سازی خدمتی است . یعنی زمانی که به روح القدس که بر ما نشسته ، اجازه میدهیم تا روح ، فکر ، اراده و احساسات ما را از حضور و نفوذ خود لبریز کند .تعمید روح القدس بر تمامی ابعاد شخصیت ما تاثیر می گذارد .

یوییل باب ۲ آیه ۲۸ 

مرقس باب ۱ آیه ۸ 

لوقا باب ۲۴ آیه ۴۹ 

۱۶۱- چگونه تعمید روح القدس بر رشد روحانی ما اثر می گذارد ؟ 

غوطه وری در روح القدس به ایماندار قدرت در زمینه شهادت به کارهای خدا را می بخشد . همچنین در زیستن برای خدا و در پرستش و دریافت هدایای روحانی به او کمک می کند . در واقع در همه مورد زندگی روحانی مسیحی ما را توانمند می سازد . 

اعمال رسولان باب ۱ آیه ۸ 

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱۵-۱۶ 

دوم قرنتیان باب ۱۳  آیه ۴ 

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۴ 

غلااتیان باب ۵ آیه ۲۲-۲۳ 

۱۶۲ – روح انسانی شما کجا قرار دارد ؟

روح شما در درون شما ، شکم شما و داخلی ترین بخش وجودی شما جای دارد . روح شما در سر شما قرار نگرفته . روح و اندیشه دو چیز متفاوت می باشند . 

امثال سلیمان باب ۲۰ آیه ۲۷ 

یوحنا باب ۷ آیه ۳۸ 

۱۶۳ – آیا یکبار از روح القدس کافیست ؟ 

نه. همچنانکه در تقدیس مشاهده کردیم ، یک جریان تدریجی و مداوم ضروریست . این جریان یک اتفاق یک مرتبه ای نیست . ما از روح پرشده و آن را پخش و توزیع می کنیم . پس دوباره نیاز به پری از روح داریم و این جریان در تمامی زندگی ایمانی ما تکرار می شود . 

یوحنا باب ۱۵ آیه ۳-۵ 

۱۶۴ – تعمید روح القدس چه هدیه ای را با خود به ارمغان می آورد ؟

سخن گفتن به زبانها از هدایاییست که با تعمید روح القدس دریافت میکنیم. این الگویی انجیلیست که شاگردان بر آن شهادت دادند . 

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۱-۴ 

اعمال رسولان باب ۱۰ آیه ۴۴-۴۷

اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۶ 

۱۶۵ – چرا خدا  سخن گفتن به زبانها را نشانه ای بر این تعمید قرار داده است ؟

به واسطه اینکه زبان ما افکار ما را دور می زند و انعکاس می دهد ، این عطا نمونه ایست برای اینکه بیاموزیم چگونه زندگی خود را در کنترل روح القدس قرار دهیم ، نه در کنترل افکار خود . بدون اینکه بفهمیم چرا خدا کارهایی را در زندگی ما انجام میدهد ، همه چیز را به او میسپاریم. 

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱۴ 

۱۶۶ – آیا عطای سخن گفتن به زبانها واقعا نوعی حرف زدن به   زبانهاست ؟

بله. این زبان ، زبانی زمینی یا زبانی آسمانیست  . 

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱ 

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۴-۱۱ 

۱۶۷ – عطای زبان به چند نوع ارائه می شود ؟ 

دو نوع :

۱) به صورت شخصی . که هدف آن بنای ایمان ایماندار و یا تقدیس است . همچنین اغازیست برای ورود به دعا وقتی که فکر ما به حدی مشغول است که نمیدانیم چگونه دعا کنیم . 

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۴ 

یهودا باب ۱ آیه ۲۰ 

رومیان باب ۸ آیه ۲۶-۲۷ 

۲) فرم دیگرآن به منظور مشارکت و همکاری می باشد . معمولا برای مخاطب نمودن کلیسا استفاده می شود. در این مورد همیشه بایستی این پیام ترجمه شده و برای اعضا قابل فهم شود. تمامی پیامها یی که به زبانها به کلیسا ابلاغ می شوند ” یا همان نبوت ها ”  ، بایستی به دو یا سه سخنران محدود شود و یا توسط رهبری ، ارزیابی و در نظر گرفته شود . 

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۶-۲۷  و ۲۹-۳۲ 

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۸ 

۱۶۸ – آیا میتوان به بیش از یک زبان سخن گفت ؟ 

بله. همچنان که از نام آن پیداست این عطا سخن گفتن به زبانها نام دارد . و این برای هر ایماندار امکانپذیر است . تنها چیزی که ما را در دریافت زبانها محدود می کند ، ایمان ماست . 

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱ 

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱۸ 

۱۶۹- چونه تعمید زبانها را می توان دریافت نمود ؟

الف – از طریق ایمان ، همانند هر چیز دیگر در سفر روحانی ما 

ب- از طریق درخواست از خدا برای پر شدن از روح او 

لوقا باب ۱۱ آیه ۱۳ 

ج- از طریق فراهم کردن راه با پرستش و ستایش 

مزامیر باب ۱۰۰ آیه ۴ 

د- از طریق دست گذاری خادمین 

اعمال رسولان باب ۸ آیه ۱۷ 

اعمال رسولان ۱۹ آیه ۶ 

ه- تسلیم شدن به روح القدس و سخن گفتن به کلامی که او بر زبانمان جاری میکند . ( می توان همزمان با سخن گفتن به زبان مادری به زبانها سخن گفت ) 

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۴ 

۱۷۰ – سومین نوع تعمید کدام است ؟ 

تعمید آتش .

۱۷۱ – تعمید آتش چیست ؟ 

آن جنبه از تقدیس است که با استفاده از آزمایش و رنج و محاکمه آتشین منجر به تغییر ما می شود . خدا می خواهد ما را تغییر دهد اما ما در این مورد سرسختی نشان میدهیم. اشتیاق ما همیشه برای دور شدن از ذات گناهکار من قوی نیست . خدا هم از طریق هویج و هم از طریق سیخ  استفاده می کند . گاهی به تحول روح القدس لبیک می گوییم . ” متد هویج “. و گاهی که حاضر به گوش دادن به صدای خدا نیستیم ، او از متد سیخ استفاده می کند . 

اول پترس باب ۱ آیه ۷ 

اول پترس باب ۱۷ آیه ۳ 

اول پترس باب ۴ آیه ۱۲-۱۳ 

اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۰ 

اول قرنتیان باب ۳ آیه ۱۲-۱۵ 

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید